We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Hanna Rajfura

Biography

B. 1993. Bachelor’s degree in history (UW, 2015) and in classical philology and Mediterranean studies (UW, 2016). Master’s degree in history (UW, 2017). PhD in the discipline of history (UW, 2022) – dissertation entitled “‘The Catalogue of the Archbishops of Gniezno’ by Jan Długosz: A Study in Source Criticism and Historical Memory of the Late Middle Ages”, written under the supervision of Piotr Węcowski, Ph.D.Habil., Prof. UW. In 2022–2023 worked at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (Old and Rare Book Studies Research Unit; 2022–2023: research assistant, 2023: assistant professor). Since 2023 works at the Department of Auxiliary Sciences of History, Source Studies and Methodology of History, Faculty of History UW (2023–2024: postdoctoral researcher within the activities of the Digital History Laboratory, IDUB programme; since 2024: teaching and research associate professor). Research interests: source studies, codicology, works of Jan Długosz, editing historical sources, digital humanities.

Most important publications

Most important scholarly articles

  • Kopia katalogów dostojniczych a pamięć historyczna środowisk kościelnych w dawnej Polsce. Zamysł ideowy i stylistyczny w rękopisie BN BOZ 106, w: Szary kruk. Sympozjum, red. A. Baliński, Drukowane piękno, t. 3, PAN Biblioteka Gdańska, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Biblioteka ASP w Gdańsku, Gdańsk 2020, s. 96–117, https://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/szary-kruk-sympozjum,4452

     

  • Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Żywotu św. Stanisława”, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 33–75, https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.01

     

  • (artykuł z przekładem) Jana Długosza list dedykacyjny do „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 62, 2018, s. 111–138, https://apcz.umk.pl/OR/article/view/OiRwP.2018.04

     

  • (artykuł recenzyjny) Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 193–199, https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.09