We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Hanna Rajfura

Biogram

Ur. 1993. Licencjat z historii (UW, 2015) oraz filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich (UW, 2016). Magisterium z historii (UW, 2017). Doktorat w dyscyplinie historia (UW, 2022) – rozprawa doktorska pt. „«Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich» Jana Długosza: studium źródłoznawcze i analiza funkcjonowania późnośredniowiecznej pamięci historycznej” napisana pod kierunkiem dr. hab., prof. UW Piotra Węcowskiego. W latach 2022–2023 pracowała w Instytucie Historii Nauki PAN (Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce; 2022–2023: asystent, 2023: adiunkt). Od 2023 r. adiunkt badawczy w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii Wydziału Historii UW w ramach działalności Pracowni Historii Cyfrowej (program IDUB). Zainteresowania badawcze: źródłoznawstwo, kodykologia, twórczość Jana Długosza, edytorstwo źródeł historycznych, humanistyka cyfrowa.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Kopia katalogów dostojniczych a pamięć historyczna środowisk kościelnych w dawnej Polsce. Zamysł ideowy i stylistyczny w rękopisie BN BOZ 106, w: Szary kruk. Sympozjum, red. A. Baliński, Drukowane piękno, t. 3, PAN Biblioteka Gdańska, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Biblioteka ASP w Gdańsku, Gdańsk 2020, s. 96–117, https://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/szary-kruk-sympozjum,4452

     

  • Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Żywotu św. Stanisława”, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 33–75, https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.01

     

  • (artykuł z przekładem) Jana Długosza list dedykacyjny do „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 62, 2018, s. 111–138, https://apcz.umk.pl/OR/article/view/OiRwP.2018.04

     

  • (artykuł recenzyjny) Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby, „Studia Źródłoznawcze”, 56, 2018, s. 193–199, https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.09