We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Izabela Śliwińska-Słomska

Title of the doctoral dissertation

Religijność żołnierzy katolickich armii koronnej w okresie wazowskim na podstawie testamentów.
Religiosity of Catholic soldiers of the Crown army in the Vasa period on the basis of wills.

Most important scholarly articles

  • Śliwińska I., Wpływ głodu oraz warunków atmosferycznych na przebieg kampanii berestecko-białocerkiewskiej roku 1651, „Clepsydra” 2020, t. 1, pp. 101-117.

     

  • Śliwińska I., Sprośna rebelia czy walka o wolność? Wizerunek pierwszego okresu powstania Chmielnickiego w korespondencji Stanisława Lubormirskiego, wojewody krakowskiego, „Nasze Historie” 2020, t. 19, pp. 9-20.