We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Izabela Śliwińska-Słomska

Tytuł rozprawy

Religijność żołnierzy katolickich armii koronnej w okresie wazowskim na podstawie testamentów.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Śliwińska I., Wpływ głodu oraz warunków atmosferycznych na przebieg kampanii berestecko-białocerkiewskiej roku 1651, „Clepsydra” 2020, t. 1, s. 101-117.

  • Śliwińska I., Sprośna rebelia czy walka o wolność? Wizerunek pierwszego okresu powstania Chmielnickiego w korespondencji Stanisława Lubormirskiego, wojewody krakowskiego, „Nasze Historie” 2020, t. 19, s. 9-20.