We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Jakub Krzysztof Bakiera

Title of the doctoral dissertation

Praktyka sądów bożych w średniowiecznej Europie Środkowej XI – poł. XIV w.

The practice of the courts of God in medieval Central Europe XI – mid XIV century.

Most important scholarly articles

    • J. Bakiera, Obcy a jedenastowieczna christianitas w dziele Rudolfa Glabera, w: Rudolf Glaber, Kroniki roku tysiącznego, red. i oprac. M. T. Gronowskim OSB, K. Skwierczyński, Źródła Monastyczne 90, Kraków 2020, pp. 239-289.
    • J. Bakiera, Złe kobiety roku tysiącznego w dziele Rudolfa Glabera, w: Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów, red. K. Białas, K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz, Warszawa 2020, pp. 46-56.