We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Jakub Krzysztof Bakiera

Tytuł rozprawy

Praktyka sądów bożych w średniowiecznej Europie Środkowej XI – poł. XIV w.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • J. Bakiera, Obcy a jedenastowieczna christianitas w dziele Rudolfa Glabera, w: Rudolf Glaber, Kroniki roku tysiącznego, red. i oprac. M. T. Gronowskim OSB, K. Skwierczyński, Źródła Monastyczne 90, Kraków 2020, s. 239-289.

  • J. Bakiera, Złe kobiety roku tysiącznego w dziele Rudolfa Glabera, w: Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów, red. K. Białas, K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz, Warszawa 2020, s. 46-56.