We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Julia Borczyńska

Biography

Born in 1997 in Warsaw. A graduate of historical studies at the Faculty of History of the University of Warsaw (BA in 2019 on the basis of the work “Rome in Res Gestae Divi Augusti”, MA in 2021 on the basis of the work “The role of the bishops of Rome in the first phase of the Arian controversy”, written under the supervision of prof. Adam Ziółkowski).

Title of the doctoral dissertation

Epigraficzna poezja postdamazjańska jako świadectwo ideologicznej kontynuacji kreowania przestrzeni miejskiej Rzymu. Studium chrześcijańskiej topografii miasta w latach 384–568.

Most important scholarly articles

  • „Wizerunek św. Tekli jako dziewicy- wojowniczki w Dziejach Pawła i Tekli oraz w Cudach Tekli pseudo-Bazylego z Seleucji”, [w:] “Magis quam homo. Świętość i heroizm w dziejach”, red. Michał Gniadek-Zieliński, Warszawa 2020, ss. 7-38.

     

  • “Tu es diaboli ianua – kobieta w pismach Tertuliana”, [w:] „Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów”, red. Karolina Białas, Kalina Słaboszowska, Sylwia Śmiechowicz, Warszawa 2020, ss. 13-25.