We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Julia Borczyńska

Biogram

Urodzona w 1997 r. w Warszawie. Absolwentka studiów historycznych na Wydziale Historii UW (licencjat w 2019 r. na podstawie pracy „Rzym w Res Gestae Divi Augusti”, magisterium w 2021 r. na podstawie pracy “Rola biskupów Rzymu wobec pierwszej fazy kontrowersji ariańskiej”, pisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Ziółkowskiego).

Tytuł rozprawy

Epigraficzna poezja postdamazjańska jako świadectwo ideologicznej kontynuacji kreowania przestrzeni miejskiej Rzymu. Studium chrześcijańskiej topografii miasta w latach 384–568.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • „Wizerunek św. Tekli jako dziewicy- wojowniczki w Dziejach Pawła i Tekli oraz w Cudach Tekli pseudo-Bazylego z Seleucji”, [w:] “Magis quam homo. Świętość i heroizm w dziejach”, red. Michał Gniadek-Zieliński, Warszawa 2020, ss. 7-38.

     

  • “Tu es diaboli ianua – kobieta w pismach Tertuliana”, [w:] „Złe kobiety czy zła sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów”, red. Karolina Białas, Kalina Słaboszowska, Sylwia Śmiechowicz, Warszawa 2020, ss. 13-25.