We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. habil. Katarzyna Błachowska

Biography

Studied at the Historical Institute of the University of Warsaw. In 1990-1993 history teacher at XXIII High School in Warsaw. Employed at the Historical Institute of the University of Warsaw since 1993. Received her Ph.D. in 1999 and habilitation in 2010. Visiting professor: Tokyo University of Foreign Studies and Graduate School of Letters, University of Kyoto – 2012, Институт истории, гуманитарного и социального образования Новосибирский государственный педагогический университет – 2015, Львівський національний університет імені Івана Франка, Iсторичний факультет – 2015. Member of the historical team in the EU Framework Program IV Project: “Piloting of new matriculation exams” – 2014-2017.
Research interests: history of Polish, Russian, Ukrainian, Belarusian historical thought of the 18th-20th centuries; history of science; history of Polish historical education of the 19th-20th centuries, contemporary didactics of history.

Most important publications

Most important scholarly articles

  • Cherven’ Towns” „the golden apple” in archeology – „the Gordian knot” in historiography. The history of the region until 1340, as presented by Polish, Russian and Ukrainian historians in the 18th–20th century, in: From the Cherven’ Towns to Curzon Line. The Line on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, the 18th–21th century, vol. III, part 2, ed. M. Wołoszyn, Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Leipzig – Warszawa – Rzeszów 2017, s. 33–275

  • Grody Czerwieńskie: „złote jabłko” archeologii – „węzeł gordyjski” historiografii. Dzieje regionu do roku 1340 w ujęciu historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich XVIII–XX wieku, w: Od Grodów Czerwieńskich do Linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII – XXI wieku, t. III, cz. 2, red. M. Wołoszyn, Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Leipzig – Warszawa – Rzeszów 2017, s. 277–503

  • Historia średniowieczna, w: Historia na Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 203–253

  • Państwo, które ostać się nie mogło – spojrzenie historiografii rosyjskiej drugiej połowy XIX w. na dzieje Polski, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XX w., pod redakcją U. Kosińskiej, D. Dukwicz, A. Danilczyka, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, s. 499–522