We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Katarzyna Błachowska

Biogram

Studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1990 r. W latach 1990-1993 nauczyciel historii w XXIII LO w Warszawie. W IH UW zatrudniona od 1993 r. Doktorat uzyskała w 1999 r., habilitację w 2010 r. Visiting professor: Tokyo University of Foreign Studies i Graduate School of Letters, University of Kyoto – 2012 r., Институт истории, гуманитарного и социального образования Новосибирский государственный педагогический университет – 2015 r., Львівський національний університет імені Івана Франка, Iсторичний факультет – 2015 r. Członek zespołu historycznego w Projekt IV Programu Ramowego UE: „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” – 2014-2017.
Zainteresowania badawcze: historia polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej myśli historycznej XVIII-XX w.; historia nauki; dzieje polskiej edukacji historycznej XIX-XX w., współczesna dydaktyka historii.

 

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Cherven’ Towns” „the golden apple” in archeology – „the Gordian knot” in historiography. The history of the region until 1340, as presented by Polish, Russian and Ukrainian historians in the 18th–20th century, in: From the Cherven’ Towns to Curzon Line. The Line on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, the 18th–21th century, vol. III, part 2, ed. M. Wołoszyn, Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Leipzig – Warszawa – Rzeszów 2017, s. 33–275.

  • Grody Czerwieńskie: „złote jabłko” archeologii – „węzeł gordyjski” historiografii. Dzieje regionu do roku 1340 w ujęciu historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich XVIII–XX wieku, w: Od Grodów Czerwieńskich do Linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII – XXI wieku, t. III, cz. 2, red. M. Wołoszyn, Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Leipzig – Warszawa – Rzeszów 2017, s. 277–503.

  • Historia średniowieczna, w: Historia na Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 203–253.

  • Państwo, które ostać się nie mogło – spojrzenie historiografii rosyjskiej drugiej połowy XIX w. na dzieje Polski, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XX w., pod redakcją U. Kosińskiej, D. Dukwicz, A. Danilczyka, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, s. 499–522.