We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Katarzyna Zielińska

Biography

Born in 1949, graduated from the University of Warsaw in 1973, Ph.D. the same year, 1989. 1972-1975 employed as a teacher in Warsaw secondary schools, since 1980 at the Historical Institute of the University of Warsaw successively as an assistant, senior assistant, assistant professor since 1989.

Bibliography

Program integracji społecznej proponowany przez Kościół potrydencki, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 28, 1993; Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII w. W świetle testamentów konsystorza pułtuskiego, Przegląd Historyczny, 77, 1986, s. 45-60; Orzeł Patronów Królestwa – ze studiów nad związkami ze świadomością narodową w Rzeczypospolitej przełomu XVI i XVII w., [w:] Kultura-polityka-dyplomacja, s. 527-536, Warszawa 1990; Historia 2. Dzieje Nowożytne (podręcznik licealny, wraz z T. Cegielskim), Warszawa 1991; Historia. Dzieje Nowożytne 1492-1815 (wraz z Z. Kozłowską); Dzieje Nowożytne 1492-1815. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich (tom III serii: Pytania do przeszłości, wraz z T. Cegielskim), Warszawa 1999; U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum (wraz z Z. Kozłowską), Warszawa 2000.