We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Katarzyna Zielińska

Biogram

Ur. 1949; magisterium na UW 1973, doktorat tamże 1989. W latach 1972-1975 zatrudniona jako nauczyciel w liceach warszawskich, w Instytucie Historycznym UW od 1980 kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt od 1989.

Bibliografia

Program integracji społecznej proponowany przez Kościół potrydencki, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 28, 1993; Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII w. W świetle testamentów konsystorza pułtuskiego, Przegląd Historyczny, 77, 1986, s. 45-60; Orzeł Patronów Królestwa – ze studiów nad związkami ze świadomością narodową w Rzeczypospolitej przełomu XVI i XVII w., [w:] Kultura-polityka-dyplomacja, s. 527-536, Warszawa 1990; Historia 2. Dzieje Nowożytne (podręcznik licealny, wraz z T. Cegielskim), Warszawa 1991; Historia. Dzieje Nowożytne 1492-1815 (wraz z Z. Kozłowską); Dzieje Nowożytne 1492-1815. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich (tom III serii: Pytania do przeszłości, wraz z T. Cegielskim), Warszawa 1999; U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum (wraz z Z. Kozłowską), Warszawa 2000.