We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Krzysztof Bielawski

Biography

A graduate of the University of Tourism and Hotel Management in Warsaw and the Institute of History at the University of Warsaw (major: History and Culture of Jews). Founder of the website www.cmentarze-zydowskie.pl. Jewish heritage specialist at the Historical Information Center of the POLIN Museum of the History of Polish Jews.

Title of the doctoral dissertation

Historia ochrony i dokumentacji cmentarzy żydowskich w Polsce po 1944 roku

Most important scholarly articles

  • 1. Zagłada cmentarzy żydowskich, Warszawa 2020.

  • 2. Cmentarz żydowski w Warszawie świadkiem przemian miejscowej społeczności Żydów aszkenazyjskich w XIX wieku, „Spotkania z Zabytkami” 2020, nr 11–12.

  • 3. „Nawet umarłym nie dali spokoju”. Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski w latach 1933–1945, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2019, nr 15.

  • 4. Ohele w Polsce z uwzględnieniem ich występowania na cmentarzach wielkomiejskich, [w:] Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. I. Gadowska, Łódź 2017.