We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Krzysztof Bielawski

Biography

Graduate of the Higher School of Tourism and Hotel Management in Warsaw and the Institute of History Institute of the University of Warsaw (major: History and culture of the Jews). Participant in the academic project Jewish religious life in Poland (1944-1989). Winner of the Majer Bałaban, Mieczysław F. Rakowski, General Conservator of Monuments and Association of Conservators of Monuments, the Joanna Wiszniewicz Award and the Józef A. Gierowski and Chony Shmeruk Award. Employee of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage.

Title of the doctoral dissertation

Cmentarze żydowskie w Polsce po 1944 roku: historia ochrony, opieki i dokumentacji

Most important scholarly articles

  • Cmentarz żydowski w Kielcach w latach 1945–1989, „Studia Muzealno-Historyczne. Rocznik Muzeum Historii Kielc” 2023, t. 15.

     

  • Miniatury macew w zbiorach polskich muzeów i osób prywatnych, „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly” 2022, nr 4 (287).

  • Zagłada cmentarzy żydowskich, Warszawa 2020.

     

  • „Nawet umarłym nie dali spokoju”. Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski w latach 1933–1945, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2019, nr 15.

  • Ohele w Polsce z uwzględnieniem ich występowania na cmentarzach wielkomiejskich, [w:] Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. I. Gadowska, Łódź 2017.