We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Krzysztof Bielawski

Biogram

Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Historia i kultura Żydów). Założyciel strony internetowej www.cmentarze-zydowskie.pl. Specjalista do spraw dziedzictwa żydowskiego w Centrum Informacji Historycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tytuł rozprawy

Historia ochrony i dokumentacji cmentarzy żydowskich w Polsce po 1944 roku

Najważniejsze artykuły naukowe

  • 1. Zagłada cmentarzy żydowskich, Warszawa 2020.

  • 2. Cmentarz żydowski w Warszawie świadkiem przemian miejscowej społeczności Żydów aszkenazyjskich w XIX wieku, „Spotkania z Zabytkami” 2020, nr 11–12.

  • 3. „Nawet umarłym nie dali spokoju”. Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski w latach 1933–1945, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2019, nr 15.

  • 4. Ohele w Polsce z uwzględnieniem ich występowania na cmentarzach wielkomiejskich, [w:] Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. I. Gadowska, Łódź 2017.