We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Krzysztof Kuczyński

Title of the doctoral dissertation

Eskadra kaperska Augusta II Wettina w latach 1700-01 – organizacja, działalność, tło polityczne.
The caper squadron of Augustus II Wettin in 1700-01 – organization, activity, political background.

Most important scholarly articles

  • „Mała woyna” generała Dominika Dziewanowskiego. Teoria i jej praktyczne wykorzystanie w kampanii 1812 r. na przykładzie działań 28. Brygady Lekkiej Jazdy, „Studia z Dziejów Wojskowości” VII (2018), s. 59-99.

Current scholarly projects