We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Krzysztof Kuczyński

Tytuł rozprawy

Eskadra kaperska Augusta II Wettina w latach 1700-01 – organizacja, działalność, tło polityczne.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • „Mała woyna” generała Dominika Dziewanowskiego. Teoria i jej praktyczne wykorzystanie w kampanii 1812 r. na przykładzie działań 28. Brygady Lekkiej Jazdy, „Studia z Dziejów Wojskowości” VII (2018), s. 59-99.

Projekty naukowe