We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Maciej Duklewski

Biography

A graduate of MA studies at the Institute of History of the University of Warsaw. PhD student at the University of Warsaw Interdisciplinary Doctoral School.

Title of the doctoral dissertation

Fotografia robotnicza i estetyka proletariacka na ziemiach polskich w latach 1901-1939

Most important scholarly articles

  • Maciej Duklewski, Ruch fotografii robotniczej w latach 20. i 30. XX wieku, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2021, nr 31, https://doi.org/10.36854/widok/2021.31.2453