We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Maciej Duklewski

Biogram

Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Historycznym UW. Doktorant w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW.

Tytuł rozprawy

Fotografia robotnicza i estetyka proletariacka na ziemiach polskich w latach 1901-1939

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Maciej Duklewski, Ruch fotografii robotniczej w latach 20. i 30. XX wieku, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2021, nr 31, https://doi.org/10.36854/widok/2021.31.2453

Projekty naukowe