We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Professor Marcin Zaremba

Biography

Student of Prof. Marcin Kula, Antonina Kloskowska, Ireneusz Krzeminski, Pawel Spiewak; graduate of history (1992) and sociology (1999) at the University of Warsaw, Ph.D. (2000), habilitation (2013), interests in social and cultural history, emotions of the Polish People’s Republic, author of a number of texts in Polityka weekly and Gazeta Wyborcza.

Most important publications

Most important scholarly articles

  • Społeczeństwo polskie lat sześćdziesiątych – »między małą stabilizacją« a »małą destabilizacją«”, w: Oblicza marca 1968, red. K. Rokicki, Sł. Stępień, IPN, Warszawa 2004, pp. 24-51.

     

  • Klimat emocjonalny w Polsce lat osiemdziesiątych. Studium na podstawie raportów Biura „W”, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, IPN, Warszawa 2015, pp. 13-34.

     

  • Paniki wojenne: Polska 1945-1980, “Kultura i Społeczeństwo” 2019, nr 2, pp. 59-95 .