We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Marcin Zaremba

Biogram

Uczeń prof. Marcina Kuli, Antoniny Kłoskowskiej, Ireneusza Krzemińskiego, Pawła Śpiewaka; absolwent historii (1992) i socjologi (1999) na UW, doktorat (2000), habilitacja (2013), zainteresowania historia społeczna, kulturowa, emocji PRL, autor szeregu tekstów w tygodniku “Polityka” i “Gazecie Wyborczej”.

Lista publikacji

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Społeczeństwo polskie lat sześćdziesiątych – »między małą stabilizacją« a »małą destabilizacją«”, w: Oblicza marca 1968, red. K. Rokicki, Sł. Stępień, IPN, Warszawa 2004, s. 24-51.

  • Klimat emocjonalny w Polsce lat osiemdziesiątych. Studium na podstawie raportów Biura „W”, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, IPN, Warszawa 2015, s. 13-34.

  • Paniki wojenne: Polska 1945-1980, “Kultura i Społeczeństwo” 2019, nr 2, s. 59-95 .