We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Maria Antosik-Piela

Biography

A graduate of the Faculty of Polish Studies at the UW, she received her PhD degree from the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in 2019. Currently associated with the Faculty of History of the UW (from 2020). She has participated in projects funded by FNP, NCN, NPRH, among others.

Research interests: Polish-Jewish cultural borderlands in the 19th and 20th centuries, Jewish and Polish press in the 19th and 20th centuries, history of Jews in Galicia, presence of socio-political ideologies in cultural texts.

Most important publications

Most important scholarly articles

  • „Wśród chichotu katów”. Motyw pogromu w literaturze polsko-żydowskiej, w: Motyw pogromów w literaturze i sztuce polskiej, pod red. Sławomira Buryły, Warszawa 2017.

  • „Jesteśmy zawsze na wpół trefni”. Rozmowy z pisarzami jidysz na łamach „5-tej Rano” i „Nowego Głosu”, „Kwartalnik Historii Żydów” 2014, nr 4.