We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Maria Antosik-Piela

Biogram

Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki UJ w 2019 roku. Obecnie związana z Wydziałem Historii UW (od 2020 roku). Brała udział w projektach finansowanych m.in. przez FNP, NCN, NPRH.
Zainteresowania badawcze: polsko-żydowskie pogranicze kulturowe w XIX i XX wieku, prasa żydowska i polska w XIX i XX wieku, historia Żydów w Galicji, obecność ideologii społeczno-politycznych w tekstach kultury.

Lista publikacji.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • „Wśród chichotu katów”. Motyw pogromu w literaturze polsko-żydowskiej, w: Motyw pogromów w literaturze i sztuce polskiej, pod red. Sławomira Buryły, Warszawa 2017.

  • „Jesteśmy zawsze na wpół trefni”. Rozmowy z pisarzami jidysz na łamach „5-tej Rano” i „Nowego Głosu”, „Kwartalnik Historii Żydów” 2014, nr 4.