We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Maria Makarova

Biography

A graduate of the “History of Soviet civilization” and “Public History” programs at the Moscow Shaninka (Moscow School of Social and Economic Sciences) and the University of Manchester, as well as Russian and Polish studies. She works as a coordinator of Jewish educational projects and a journalist. He also collaborates with the Russian “Memorial” association and gives tours around the area of the former Warsaw ghetto. Research interests: history and the present day of Birobidzhan, identity of Soviet Jews, political repressions in the USSR, activity of the Jewish Antifascist Committee, history of the Warsaw ghetto, Polish-Jewish relations in (post) war times.

Title of the doctoral dissertation

Stworzenie „wzorcowego” Żyda radzieckiego. Eksperyment birobidżański

Most important scholarly articles

  • 1. Память о неизвестном погроме? [Pamięć o nieznanym pogromie?] [w:] Фольклор и антропология города, II (1–2), 2019, c. 164–187.

  • 2. „Корейцы лучше, чем еврейцы, понимают Бога”: религиозные искания евреев из Биробиджана в Израиле (на материале полевых исследований 2012-2013 гг.) [“Koreańczycy lepiej niż Żydzi rozumieją Boga”: poszukiwania religijne Żydów z Birobidżanu w Izraelu. Na materiałach badań terenowych w latach 2012-2013] [w:] Евреи Европы и Ближнего Востока: история, социология, культура, под ред. М.О. Мельцина, А.Н. Пилипенко, Петербургский институт иудаики, Санкт-Петербург 2014, s. 92-97.

  • 3. „Jesteśmy straconym pokoleniem”. Wspólnoty Żydów birobidżańskich w Izraelu: relacja z badań terenowych (lipiec 2012 r.) [w:] „Adeptus” 2013, nr 2, s. 54-66, dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_a_2013_012

  • 4. (We współautorstwie z Zofią Sawaniewską-Mochową), Społeczność żydowska w Birobidżanie w świetle przyszłych badań kulturowo-językowych, [W:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinowej z okazji Jej jubileuszu. Red. Janusz S. Gruchała i Halina Kurek, Wydział Polonistyki UJ, Kraków 2010, s. 201-211.