We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Maria Makarova

Biogram

Absolwentka programów “Historia cywilizacji radzieckiej” i “Public History” na moskiewskiej Szanince (Moskiewska Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych) i University of Manchester oraz rusycystyki i polonistyki.
Pracuje jako koordynatorka żydowskich projektów edukacyjnych oraz dziennikarka. Współpracuje także z rosyjskim stowarzyszeniem “Memoriał” i oprowadza po terenie byłego getta warszawskiego.

Zainteresowania badawcze: historia i współczesność Birobidżanu, tożsamość Żydów radzieckich, represje polityczne w ZSRR, działalność Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, historia getta warszawskiego, stosunki polsko-żydowskie w czasach (po)wojennych.

Tytuł rozprawy

Stworzenie „wzorcowego” Żyda radzieckiego. Eksperyment birobidżański

Najważniejsze artykuły naukowe

  • 1. Память о неизвестном погроме? [Pamięć o nieznanym pogromie?] [w:] Фольклор и антропология города, II (1–2), 2019, c. 164–187.

  • 2. „Корейцы лучше, чем еврейцы, понимают Бога”: религиозные искания евреев из Биробиджана в Израиле (на материале полевых исследований 2012-2013 гг.) [“Koreańczycy lepiej niż Żydzi rozumieją Boga”: poszukiwania religijne Żydów z Birobidżanu w Izraelu. Na materiałach badań terenowych w latach 2012-2013] [w:] Евреи Европы и Ближнего Востока: история, социология, культура, под ред. М.О. Мельцина, А.Н. Пилипенко, Петербургский институт иудаики, Санкт-Петербург 2014, s. 92-97.

  • 3. „Jesteśmy straconym pokoleniem”. Wspólnoty Żydów birobidżańskich w Izraelu: relacja z badań terenowych (lipiec 2012 r.) [w:] „Adeptus” 2013, nr 2, s. 54-66, dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_a_2013_012

  • 4. (We współautorstwie z Zofią Sawaniewską-Mochową), Społeczność żydowska w Birobidżanie w świetle przyszłych badań kulturowo-językowych, [W:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinowej z okazji Jej jubileuszu. Red. Janusz S. Gruchała i Halina Kurek, Wydział Polonistyki UJ, Kraków 2010, s. 201-211.