We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Marta Pawlińska

Biography

I am an undergraduate and graduate student at the Faculty of History, University of Warsaw.

My master’s thesis entitled: “»Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną«”. Obrazy męskości w pamiętnikach konkursowych polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy”, I wrote under the supervision of Dr. hab. prof. ucz. Piotr M. Majewski. This thesis was awarded the first prize of the journal ,,Historian. Studia Metodologiczne” (History. Methodological Studies) in the name of Marceli Handelsman and the first prize of the Bronisław Geremek Competition for the best MA thesis in the anthropology of history.

Tematyka badań:

Celem mojego projektu jest zbadanie doświadczenia polskich dziewcząt i kobiet wykonujących przymusowe prace służebne u niemieckich rodzin w latach 1939-1945. Planuję przedstawić zarówno administracyjne jak i indywidualne oblicza służebnej pracy przymusowej, badając nie tylko archiwalia niemieckich sądów oraz urzędów pracy, lecz również relacje i wspomnienia pozostawione przez Hausgehifinnen zarówno w formie pisanej jak i ustnej. Równorzędnym obszarem moich badań będą doświadczenia niemieckich rodzin zatrudniających polskie służące – z jednej strony beneficjentów systemu pracy niewolniczej, z drugiej zaś zwykłych ludzi pragnących nawiązywać osobiste relacje z pracującymi u nich Polkami. W pracy posługiwać się będę kategorią płci kulturowej, kategoriami klasy społecznej oraz koncepcją Eigen-Sinn. Ważne będą dla mnie również metody proponowane dla badania historii mówionej, a także pamiętnikarskich źródeł wywołanych. Zastosuję elementy analizy socjologicznej, posługując się teoriami obrazującymi relacje służebne oraz relacje władzy.

Title of the doctoral dissertation

Polki w niemieckich domach – losy polskich dziewcząt i kobiet skierowanych do pracy przy niemieckich rodzinach w latach 1939-1945