We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Habil. Olga Morozowa

Biography

D. habilitated in history (2020), Professor (since 2021) of the Petr Mogilev Black Sea National University in Mykolaiv (Ukraine), Head of the Department of Sociology and Political Science, Director of the Ukrainian-Polish Scientific and Research Institute, Editor-in-Chief of the scientific journal ‘Історичний архів. Historical archive. Historical archive’.

He is interested in the History of Ukraine of the XIX-XXI centuries, contemporary Polish historiography, Ukrainian-Polish relations. She has more than 100 scientific publications.

Author of the book “Studying the history of Ukraine of the first half of the twentieth century in contemporary Polish historiography: directions, conception, discussion” (Морозова О. Дослідження історії України першої половини ХХ столітя в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії. Миколаїв, 2020).

Most important scholarly articles

  • Morozowa O. Ustrój parlamentarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i tworzenie parlamentaryzmu na ziemiach ukraińskich // Unie międzypaństwowe. Parlamentaryzm. Samorządność. Studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów / red. W. Uruszczaka, Z. Nogi, K. Fokta. Warszawa, 2020. S. 275-290.

  • Morozowa O. Życie і działalność Wasyla Andrijowycza Stradomskiego (1831–1902). Echa przeszłości. XXI/1. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 2020. s. 159-170. Skopus Морозова О. События 2014 года в Украине глазами отечественных и зарубежных исследователей. Echa przeszłości. XXI/1. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 2021. s. 257-268.

     

  • Skopus Sinkevych E., Morozova O. The problem of restitution of cultural heritage: interaction between Ukraine and Poland. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. 2021, t. 15, z. 4 The Studies into the History of the Book and Book Collections 2021, vol. 15, no. 4. P. 535-548. Skopus

     

  • Миколайчик М., Морозова О. Польсько-більшовицька війна 1920 р. у звітах західних спостерігачів. Український історичний журнал. 2022. № 1. С. 87-102.