We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Olga Morozowa

Biogram

Doktor habilitowany z historii (2020), profesor (od 2021) Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Petra Mohyły w Mikołajowie (Ukraina), kierownik katedry socjologii i politologii, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Instytutu NaukowoBadawczego, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Історичний архів. Archiwum historyczne. Historical archive”.

Interesuję się Historią Ukrainy XIX-XXI wieków, współczesną polską historiografią, stosunkami ukraińsko-polskimi. Ma więcej niż 100 publikacji naukowych.

Autorka książki „Studium historii Ukrainy pierwszej połowy XX wieku we współczesnej historiografii polskiej: kierunki, koncepcję, dyskusję” (Морозова О. Дослідження історії України першої половини ХХ століття в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії. Миколаїв, 2020).

Najważniejsze artykuły naukowe