We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Habil. Paweł Żmudzki

Biography

B. 1970; M.A. in 1994 at the Historical Institute (Historical Faculty), Ph.D. in 1999 at the Historical Faculty of the Warsaw University, Habilitation in 2010 there. Employed as an assistant at the WSRP in Siedlce in 1994-1997, as an assistant professor at the Historical Institute UW since 1999.
I am interested in medieval source studies, medieval history and history of medieval historiography.

Most important publications

Most important scholarly articles

  • Psy Jaćwingów. Dlaczego Marcin Kromer zinterpretował rocznikarską zapiskę o zwycięstwie Leszka Czarnego inaczej niż Jan Długosz, [w:] Historia narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi, Lublin 2012, pp. 75-94.

     

  • Kulturowy kontekst nazw „Polanie”, „Polacy”, „Polska” w średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej, [w:] Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa 2017, pp. 165-219.

     

  • Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7), Studia Źródłoznawcze, 55, 2017, pp. 27-50.

  • Vincentius’s Construct of a Nation: Poland as res publica, transl. D. von Güttner-Sporzyński [w:] Writing History in Medieval Poland: Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum, ed. D. von Güttner-Sporzyński, (Cursor Mundi 28), Brepols, Turnhout 2017, pp. 175-197.

  • A short history of interpreting The Polish Chronicle of Gallus Anonymus, [w:] The First / The Oldest in the Collections of the National Library of Poland, ed. M. Sosnowski, Warszawa 2019, pp. 306-316.