We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Paweł Żmudzki

Biogram

Ur. 1970; magisterium w Instytucie Historycznym (Wydział Historyczny) UW w 1994 r., doktorat 1999 r. na Wydziale Historycznym UW, habilitacja 2010 tamże. Zatrudniony jako asystent w WSRP w Siedlcach w latach 1994-1997, jako adiunkt w Instytucie Historycznym UW od 1999 r.
Interesuje mnie źródłoznawstwo w zakresie źródeł średniowiecznych, historia średniowiecza i historia historiografii średniowiecznej.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Psy Jaćwingów. Dlaczego Marcin Kromer zinterpretował rocznikarską zapiskę o zwycięstwie Leszka Czarnego inaczej niż Jan Długosz, [w:] Historia narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi, Lublin 2012, s. 75-94.

  • Kulturowy kontekst nazw “Polanie”, “Polacy”, “Polska” w średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej, [w:] Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa 2017, s. 165-219.

  • Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7), Studia Źródłoznawcze, 55, 2017, s. 27-50.

  • Vincentius’s Construct of a Nation: Poland as res publica, transl. D. von Güttner-Sporzyński [w:] Writing History in Medieval Poland: Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum, ed. D. von Güttner-Sporzyński, (Cursor Mundi 28), Brepols, Turnhout 2017, s. 175-197.

  • A short history of interpreting The Polish Chronicle of Gallus Anonymus, [w:] The First / The Oldest in the Collections of the National Library of Poland, ed. M. Sosnowski, Warszawa 2019, s. 306-316.