We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ph.D. Rafał Waszczuk

Biography

In 2016, he completed his master’s studies at the Historical Institute of the University of Warsaw. In 2023, he obtained a doctoral degree at the Faculty of History of the University of Warsaw; dissertation entitled “Italian by birth, cunning and cunning”? Gaetan Ghigiotti’s Polish career, 1760-1796 – awarded by the Scientific Council Disciplines History of the University of Warsaw.

Scholarship holder of the ETIUDA 7 National Science Center competition.

From 2023, an assistant at the Department of Modern History of the Faculty of History of the University of Warsaw.

Research interests: diplomacy, state-church relations, political history of the 18th century, the court, the Enlightenment.

Most important scholarly articles

  • Klemens XIV i dwór rzymski wobec Stanisława Augusta, konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru – próba nowego spojrzenia, w: Pierwszy rozbiór Polski w świetle najnowszych badań, red. J. Kordel, J. Bajer, Warszawa 2023 [in print].

  • Misja Piotra Maurycego Glayre’a w Paryżu (czerwiec-listopad 1777 r.): wokół stosunków Stanisława Augusta z Francją po I rozbiorze, w: “Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań, red. P. Ugniewski, Warszawa 2020, s. 201–220.

  • Secret du Roi a I rozbiór Polski w świetle memoriału Jeana Louisa Faviera „Conjectures raisonnées”, w: Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795, red. A. Antoniewicz, R. Kosińska, P. Skowroński, Warszawa 2015, s. 187–210.