We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Rafał Waszczuk

Biogram

W 2016 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2023 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Historii UW; rozprawa pod tytułem: “Włoch rodem, chytry i przebiegły”? Polska kariera Gaetana Ghigiottiego, 1760-1796 – wyróżniona przez Radę Naukową Dyscypliny Historia UW.

Stypendysta konkursu ETIUDA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Od 2023 r. asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej Wydziału Historii UW.

Zainteresowania badawcze: dyplomacja, relacje państwo-kościół, historia polityczna XVIII w., dwór, oświecenie.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Klemens XIV i dwór rzymski wobec Stanisława Augusta, konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru – próba nowego spojrzenia, w: Pierwszy rozbiór Polski w świetle najnowszych badań, red. J. Kordel, J. Bajer, Warszawa 2023 [w druku].

  • Misja Piotra Maurycego Glayre’a w Paryżu (czerwiec-listopad 1777 r.): wokół stosunków Stanisława Augusta z Francją po I rozbiorze, w: “Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań, red. P. Ugniewski, Warszawa 2020, s. 201–220.

  • Secret du Roi a I rozbiór Polski w świetle memoriału Jeana Louisa Faviera „Conjectures raisonnées”, w: Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764–1795, red. A. Antoniewicz, R. Kosińska, P. Skowroński, Warszawa 2015, s. 187–210.