We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Szymon Titkow

Title of the doctoral dissertation

Insygnia i symbole władzy w propagandzie monarszej ostatnich Jagiellonów
Insignia and symbols of power in the monarchical propaganda of the last Jagiellons

Most important scholarly articles

  • S. Titkow, Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny, „Studia Źródłoznawcze”, t. LVII (2019), pp. 141-158.