We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Szymon Titkow

Tytuł rozprawy

Insygnia i symbole władzy w propagandzie monarszej ostatnich Jagiellonów

Najważniejsze artykuły naukowe

  • S. Titkow, Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny, „Studia Źródłoznawcze”, t. LVII (2019), s. 141-158.