We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Wojciech Aleksander Siwek

Biography

Born in 1996, graduated with a Bachelor’s and Master’s degree in history at the Historical Institute of the University of Warsaw. Bachelor’s degree in 2018 on the basis of the thesis “Ways of promotion to the noble state in Liber chamorum of Walerian Nekanda Trepka”, Master’s degree in 2020 on the basis of the thesis “Church and Armenian clergy in Zamość in the 17th century”. Both theses were written under the supervision of Prof. Urszula Augustyniak. Since 2020, he has been a doctoral student at SDNH UW. Since 2018, he has been cooperating with the Education Department of the Royal Castle in Warsaw. Graduate of the School of Education of the PAFF and the UW.

Academic interests – history of the modern Republic and especially social history, history of religious and ethnic minorities in old Poland, history of the Church and religion in the modern era.

Title of the doctoral dissertation

Ormianie w miastach prywatnych nowożytnej Rzeczpospolitej – struktura rodzin, mobilność i procesy asymilacyjne w świetle rejestracji metrykalnej

Most important scholarly articles

 • Siwek, Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku, „Lehahayer. Czasopismo Poświęcone Dziejom Ormian Polskich”, T. 9, 2022 r. (w druku)

   

   

 • (z Maciejem Ptaszyńskim i Karolem Pawlakiem) Reformierte Irenik als politisches Instrument in Polen-Litauen des 17. Jahrhunderts. Der Fall von Andrzej Węgierski, “Konfession, Recht, Politik” (2023) w druku

   

   

 • Siwek, Granice stanu szlacheckiego w świetle „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki”, „Roczniki Humanistyczne”, T. 72, 2024 (w druku)