We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Wojciech Aleksander Siwek

Biogram

Urodzony w 1996 roku, absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku historia w Instytucie Historycznym UW. Licencjat w 2018 r. na podstawie pracy „Drogi awansu do stanu szlacheckiego w Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki”, magisterium w 2020 r. na podstawie pracy „Kościół i duchowieństwo ormiańskie w Zamościu w XVII w.” Obie prace dyplomowe powstały pod kierunkiem prof. Urszuli Augustyniak. Od 2020 doktorant w SDNH UW. Od 2018 r. współpracuje z Działem Edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Absolwent Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Zainteresowania naukowe – historia nowożytnej Rzeczpospolitej a szczególnie historia społeczna, dzieje mniejszości religijnych i etnicznych w dawnej Polsce, historia Kościoła i religii w epoce nowożytnej.

Tytuł rozprawy

Ormianie w miastach prywatnych nowożytnej Rzeczpospolitej – struktura rodzin, mobilność i procesy asymilacyjne w świetle rejestracji metrykalnej

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Siwek, Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku, „Lehahayer. Czasopismo Poświęcone Dziejom Ormian Polskich”, T. 9, 2022 r. (w druku)

     

  • (z Maciejem Ptaszyńskim i Karolem Pawlakiem) Reformierte Irenik als politisches Instrument in Polen-Litauen des 17. Jahrhunderts. Der Fall von Andrzej Węgierski, “Konfession, Recht, Politik” (2023) w druku

     

  • Siwek, Granice stanu szlacheckiego w świetle „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki”, „Roczniki Humanistyczne”, T. 72, 2024 (w druku)