We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Tomasz Opaliński

Biography

I am a history graduate from the Faculty of Historical and Social Sciences at UKSW in Warsaw (MA 2018). My research interests focus on the social, economic and cultural history of the Polish lands from the late 18th century to the enfranchisement of peasants in the Kingdom of Poland.

Title of the doctoral dissertation

„Ostatnie ogniwo administracji krajowej”. Mieszkańcy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego a władza wójtów i burmistrzów (1807-1864)

Most important publications

Most important scholarly articles

  • Chłopskie prawa do ziemi i udział chłopów w obrocie nieruchomościami w Księstwie Warszawskim w świetle akt notarialnych (Na przykładzie powiatu konińskiego), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 81, 2020, s. 153-185.

     

     

  • Chłop i szlachcic przed sądem pokoju w Księstwie Warszawskim. Reformy napoleońskie w praktyce, „Mówią Wieki”, nr 12/2021 (748), 2021, s. 50-53.

     

  • Akta sądowe jako źródło do badań społeczno-gospodarczych w okresie przedindustrialnym. (Na przykładzie dokumentacji sądów pokoju z okresu Księstwa Warszawskiego 1807-1815), artykuł pokonferencyjny, Konferencja „Państwo i prawo z biegiem czasu 2022” Wydział Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie, 23-24.06.2022. (w druku).