We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Kalina Słaboszowska

Title of the doctoral dissertation

Emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza
Emotions and their display in the works of Jan Długosz