We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Kalina Słaboszowska

Biogram

Ur. 1996 r. w Gdańsku. Licencjat w 2018 r. w Instytucie Historycznym UW. Studia magisterskie odbywałam w IH UW i na Università di Bologna (Włochy) w ramach programu Histarmed. W 2020 r. obroniłam pracę magisterską o płaczu i łzach w “Rocznikach” Jana Długosza.

Od października 2020 r. pracuję nad rozprawą doktorską poświęconą emocjom i ich okazywaniu w twórczości Jana Długosza pod kierunkiem prof. Piotra Węcowskiego. Od stycznia 2022 r. realizuję grant NCN Preludium 20. Jestem również stypendystką Polskiej Misji Historycznej (pobyt na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, stypendium ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową) i Fundacji Kościuszkowskiej (pobyt na Uniwersytecie Harvarda, Cambridge MA).

Od października 2023 jestem zatrudniona w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

Interesuję się średniowieczną historią Europy Środkowej, średniowieczną historiografią, historią emocji oraz women’s i gender studies.

Tytuł rozprawy

Emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza

Najważniejsze artykuły naukowe

  • K. Słaboszowska, Płacz i łzy w księgach X–XII „Roczników” Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 14 (2022), s. 160–184.

Projekty naukowe