We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab., prof. ucz. Łukasz Niesiołowski–Spano’

Biogram USOS Web

Dyżury:

czwartki 14.00-15.00

ORCID:

0000-0002-7835-4904

Magisterium w IH UW (1997) – pod kierunkiem prof. Ewy Wipszyckiej-Bravo; doktorat (2002) pt.: Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie (promotor: prof. W. Lengauer); habilitacja tamże (2013) na podstawie książki: Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych, (Monografie FNP; Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń 2012).

Stypendysta m.in. Katholieke Universiteit Leuven (1999; 2001, 2002, 2004); Rządu Włoskiego (pobyt w Rzymie) (2001); Andrew Mellon Foundation (2005) (pobyt w Consejo Superior de Investigationes Científicas – Madrid, Spain).

The Visiting Professor na University of Notre Dame (2005/2006; 2009) i Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2016).

Granty: KBN (1999; 2000-2001; 2008-2010); Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003; 2013-2014); The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe (2014-2019); Narodowy Program Rozwoju Humannstyki (2013-2017); Narodowe Centrum Nauki – Opus (2017-2021), Beethoven (2022-2025).

Członkostwo w: Society of Biblical Literature; European Association of Biblical Studies; The Catholic Biblical Association of America; The European Association for Jewish Studies, Towarzystwo Miłośników Historii.

Funkcje z wyboru: Członek Rady Upowszechnia Nauki przy Prezydium PAN (2019-2022); Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii (2022-); Committee for International Cooperation Initiative – Society of Biblical Literature (2019 – ); Committee for Travel Grants – European Association for Biblical Studies (2017-2019). Członek Redakcji (Editorial Board) Scandinavian Journal of the Old Testement (od 2022).

Zainteresowania badawcze: historia i religia starożytnej Palestyny; historiografia biblijna

Zobacz publikacje