We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Badania

Projekty Zespoły badawcze Pracownia historii cyfrowej Publikacje
Konferencje Czasopisma Serie wydawnicze

 

 

Wydział Historii obok działalności dydaktycznej prowadzi działalność badawczą w zakresie historii Polski i powszechnej.

W ramach działalności naukowej Wydział organizuje ogólnopolskie seminaria i konferencje, w tym cykle konferencji doktoranckich i warsztatów dla studentów.

Działalność wydawnicza Wydziału Historii obejmuje m.in. publikację i koedycję czasopism naukowych polsko- i obcojęzycznych (m.in. „Palamedes. A Journal of Ancient History”, “U Schyłku starożytności” oraz we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii „Przegląd Historyczny” (TMH jest właścicielem tytułu), a z Fundacją Centrum Badań Historycznych do roku 2016 „Quaestiones Medii Aevi Novae”). Wydawane jest także czasopismo prezentujące prace studenckie „Teka Historyka”. Ponadto na Wydziale wychodzą serie wydawnicze (Akme. Studia historica, Fasciculi Historici Novi).

Pracownicy Wydziału Historii co roku publikują kilkanaście monografii naukowych. W ostatnich latach ukazywały się one w polskich wydawnictwach naukowych, jak i u renomowanych wydawców zagranicznych, np. Oxford University Press, Cambridge University Press, Brill, Bloomsbury, Routledge, Harrassowitz Verlag, De Gruyter, Oldenbourg.

Wydział bierze udział w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus (umowy zawarte z uniwersytetami z większości państw UE) i konsorcjum Histarmed (Francja, Włochy, Hiszpania).

Na Wydziale prowadzonych jest obecnie wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z grantów przyznanych przez NCN i NPRH. Realizowany jest również jeden grant ERC. Pracownicy uczestniczą również w realizacji projektów międzynarodowych, afiliowanych przy uniwersytetach zagranicznych.

Biblioteka Wydziału Historii, jedna z największych bibliotek humanistycznych i największa biblioteka historyczna w Polsce, gromadzi i udostępnia literaturę z zakresu historii i dziedzin pokrewnych.

Pracownicy Wydziału angażują się w działania na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej, m.in. poprzez udział w rożnego typu akcjach popularyzatorskich, zajęcia w Uniwersytetach Dzieci, Trzeciego Wieku, prowadzenie cykli wykładów dla uczniów szkół średnich, współpracę przy wydarzeniach muzealnych itp.