We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Pracownia Historii Cyfrowej

Pracownia Historii Cyfrowej Wydziału Historii UW powstała na mocy zarządzenia dziekana WH UW w styczniu 2023 r. Realizowane są w niej projekty dotyczące różnych epok historycznych i różnych typów źródeł. Działania Pracowni skoncentrowane są na edycjach cyfrowych, do których przygotowania wykorzystujemy standard elektronicznej reprezentacji tekstu TEI z użyciem języka znaczników XML. Opracowane teksty prezentowane są za pomocą narzędzia TEI Publisher. Korzystamy przy tym z możliwości, jakie daje wizualizacja danych, by pokazać, jak w przeszłości komunikacja przebiegała w przestrzeni.

Ważnym celem działalności Pracowni jest także przekazywanie wiedzy zdobytej w trakcie badań studentom, tak by mogli oni wykorzystać je we własnych pracach np. dyplomowych. Dotyczy to zarówno kodowania tekstu w standardzie TEI, jak też np. posługiwania się Transkribusem – popularnym narzędziem wspierającym odczytywanie rękopisów. Poza tym pragniemy zachęcić studentów do szerokiego spojrzenia na badania historyczne przez wykorzystanie w nich GIS (Geographic Information System – system informacji geograficznej), co pozwoli na włączenie do analiz perspektywy przestrzennej, jak również na zadawanie nowych pytań badawczych.

W celu popularyzacji edytorstwa cyfrowego i zachęcenia do wykorzystywania technologii cyfrowych we własnej pracy badawczej, Pracownia organizuje cykl comiesięcznych spotkań pt. „Cyfrowe czwartki” z badaczami, którzy zrealizowali lub realizują różnorodne projekty cyfrowe z zakresu humanistyki.

Strona www Pracowni Historii Cyfrowej