We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Masz pytanie związane z rekrutacją?
Napisz do naszej wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacja.wh@uw.edu.pl

Kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Historii odbywa się także przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów, poprzez który możesz zadać pytanie dot. rekrutacji na Wydział Historii. Pytanie możesz zadać po zalogowaniu się na konto kandydata przez zakładkę Pomoc lub w opisie zasad rekrutacji “Zadaj pytanie w związku z tymi studiami”.

Studia I stopnia


HISTORIA

studia stacjonarne i zaoczne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

studia stacjonarne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

Studia II stopnia


HISTORIA

studia stacjonarne i zaoczne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

studia stacjonarne

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

 

(STUDIES IN ENGLISH)
HISTORIA STAROŻYTNYCH CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH
History of Ancient Mediterranean Civilizations

studia stacjonarne
www PL: historia.uw.edu.pl/hamc
www EN: historia.uw.edu.pl/hamc_en

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są uznaną formą kształcenia adresowaną do absolwentów studiów wyższych. Wydział Historii proponuje studia podyplomowe, które pozwalają podnieść kwalifikacje zawodowe, jak i studia pozwalające rozwinąć zainteresowania i pasje.

Obecnie na Wydziale Historii prowadzone są:

 

PODYPLOMOWE STUDIA ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

PODYPLOMOWE STUDIA VARSAVIANISTYCZNE

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w systemie IRK

PODYPLOMOWE STUDIA HISTORII

UWAGA! W roku akademickim 2022/2023 nabór został wstrzymany w związku z wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu „historia i teraźniejszość” (HIT) i koniecznością dostosowania programu studiów podyplomowych do wymogów stawianych przez Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki. W najbliższym czasie rozpoczniemy procedowanie zmian w programie, które umożliwią uzyskanie uprawnień do nauczania tego przedmiotu.

Aktualne informatory dla kandydatów na studia

Na naszych studiach – oprócz zdobycia wiedzy posiądziecie też praktyczne umiejętności. Nauczycie się jak wyszukiwać, gromadzić, selekcjonować i krytycznie oceniać informacje o różnym charakterze i różnej wartości. Będziecie umieli odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe i ukryte zależności między faktami i zjawiskami.

Nauczycie się sztuki autoprezentacji, umiejętności jasnego formułowania myśli i bronienia własnych racji, logicznego argumentowania i przekazywania na piśmie tej argumentacji oraz co nie mniej ważne – samodzielności w organizowaniu sobie pracy, stawianiu pytań i rozwiązywaniu problemów. I to jest w tych studiach najlepsze: po nich będziecie wiedzieli, jak szukać i jak znaleźć to, do czego inni nie potrafią dotrzeć. A potem jeszcze, ocenić, do czego może się to przydać 😉

Zapraszamy na Wydział Historii!

 

Informator dla kandydatów na studia na rok 2022/2023

Pobierz informator (pdf)

Informator o studiach podyplomowych w roku 2022/2023

Pobierz informator (pdf)