We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

ERASMUS+

O stypendia Erasmus mogą ubiegać się studenci:

 • II roku studiów licencjackich (I stopnia)
 • I roku studiów magisterskich (II stopnia)
 • I, II i III roku studiów doktoranckich (III stopnia).

Program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów. Oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnych 12 miesięcy zagranicznych studiów częściowych Erasmus ze stypendium.

UWAGA: w roku akademickim 2024/2025 istnieje możliwość przyznania stypendium na maksymalnie 5 miesięcy, również przy mobilnościach rocznych.

Podobnie odbywanie dwóch semestrów zagranicznych studiów częściowych Erasmus podczas studiów magisterskich nie stanowi żadnej przeszkody, aby na studiach doktoranckich ponownie wyjechać na Erasmusa.

Studenci pierwszego oraz drugiego stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich muszą za granicą zrealizować w semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki macierzystej, liczba punktów może być zmniejszona, ale do nie mniej niż 20 ECTS na semestr.

Studenci studiów międzydziedzinowych mogą ubiegać się o kwalifikację wyłącznie w ramach kierunków wchodzących w skład studiów. Kandydat musi realizować minimum programowe na jednostce, na której ubiega się o stypendium (w ramach tego kierunku kandydat ma do zrealizowania w roku akademickim 2024/25 co najmniej 20 ECTS/semestr).

Rejestracja na uczelni zagranicznej oraz learning agreement

Wszyscy studenci wyjeżdżający na stypendium Erasmus muszą wypełnić “Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement w dwóch postaciach: LA – BEFORE the Mobility oraz elektroniczny LA w USOSweb. Aby zawrzeć umowę indywidualną i otrzymać stypendium, student musi posiadać papierową wersję LA Before the Mobility oraz musi mieć uzupełnione e-LA w USOSweb.

Formularze LA, wyjaśnienie całej procedury i kolejne etapy znajdują się na stronie BWZ (broszury “krok po kroku”).

Kryteria i terminy kwalifikacji

 • Rekrutacja odbywa się poprzez system USOS i będzie otwarta od 16 do 29 lutego 2024 r.
 • Spotkanie informacyjne będzie miało miejsce 23 lutego 2024 r., o godz. 11 w Zakładzie Historii Średniowiecznej (pok. 103)

Ostatecznej kwalifikacji studentów na podstawie dostarczonych dokumentów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje komisja powołana przez dziekana Wydziału Historii.

 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 1 marca 2024 r. w godzinach 10:30–13:00.

Skład komisji w roku akademickim 2023/2024:

 1. dr Jan Błachnio
 2. Bartłomiej Gawryszewski
 3. dr Jerzy Szafranowski

Podstawowymi kryteriami są:

 1. średnia ocen (co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki),
 2. brak warunkowych zaliczeń oraz powtarzania etapu na etapie kwalifikacji. W momencie podpisywania umowy stypendialnej student może posiadać maksymalnie jeden warunek (wymagana dodatkowa, pisemna zgoda dziekana WH),
 3. znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości;
 4. zasadność wyboru danego ośrodka naukowego.

Osoba niezakwalifikowana ma prawo odwołania się od decyzji komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

Kolejna tura kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka, koordynowana bezpośrednio przez BWZ) dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2024/2025, a jej zasady zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia 2024 r. Studenci zakwalifikowani w pierwszej turze kwalifikacji (do 21.03.2024 r.) nie będą mogli wziąć udziału w kolejnej turze kwalifikacji.

Kompetencje językowe

Uniwersytety przyjmujące mają prawo żądać od kandydata potwierdzenia kompetencji językowych zgodnego z Europejskim Standardem Kompetencji Językowych na przewidzianym w umowie poziomie, a w przypadku niewypełnienia tego warunku przez kandydata – odmówić przyjęcia studenta.

Niedostateczny poziom kompetencji językowych stwierdzony u zakwalifikowanego studenta na uniwersytecie partnerskim jest podstawą do odmowy wpisania przyjezdnego studenta na listę studentów uniwersytetu partnerskiego i odesłania go na uniwersytet macierzysty.

Przed wyjazdem student może wypełnić test poziomujący określający znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.

Aby ubiegać się o możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na uniwersytecie nieangielskojęzycznym, należy uprzednio wejść na stronę uczelni partnerskiej i sprawdzić jej ofertę dydaktyczną, tak żeby później móc wykazać w projekcie prezentowanym komisji konkursowej możliwość wykonania programu studiów zagranicznych na wybranej uczelni po angielsku przy uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS.

Kandydaci NIE MAJĄ OBOWIĄZKU posiadania certyfikatów językowych Szkoły Języków Obcych UW. Certyfikaty wydawane są na wniosek studenta, składany do SzJO dobrowolnie i odpłatnie. Aby udowodnić, że uzyskali odpowiednią ocenę poziomu biegłości językowej, po złożeniu przez nich egzaminu certyfikacyjnego, wystarczy przedstawić wydruk protokołu egzaminacyjnego z USOS.

Oferta ERASMUS+ na rok akademicki 2024/2025

STYPENDIA W WYSOKOŚCI 600 EURO

 

Kraj Miasto Uniwersytet Długość (miesiące) Liczba miejsc Poziom studiów Poziom językowy
Litwa Kowno Vytauto Didziojo Universitetas 10 1 1, 2, 3 ang. B2,
litew. B2
Litwa Wilno Vilniaus Universitetas 10 2 1, 2, 3 ang. B1
Rumunia Bukareszt Universitatea din Bucuresti 10 1 1, 2, 3 ang. B1
Turcja Ankara Bilkent Üniversitesi 6 1 1, 2, 3 ang. B2,
tur. B2
Węgry Budapeszt Eötvös Loránd Tudomanyegyetem 6 1 1, 2, 3 ang. B2,
węg. B2

 

STYPENDIA W WYSOKOŚCI 670 EURO

 

Kraj Miasto Uniwersytet Długość (miesiące) Liczba miejsc Poziom studiów Poziom językowy
Austria Wiedeń Universität Wien 5 1 1, 2 ang. B2,
niem. B2
Austria Wiedeń Central European University 10 2 2, 3 ang. C1
Belgia Gandawa Universiteit Gent 5 1 1, 2, 3 ang. B2,
ninderl. B2
Belgia Leuven Katholieke Universiteit Leuven 10 2 1, 2, 3 ang. B1,
niderl. B1
Czechy Praga Univerzita Karlova 18 3 1, 2, 3 ang. B2,
czeski B2
Dania Kopenhaga Kobenhavns Universitet 10 2 1, 2, 3 ang. B2
Estonia Tartu Tartu Ulikool 5 1 1, 2, 3 ang. B2
Francja Grenoble  

Université Grenoble Alpes

10 1 1, 2 ang. B2
Francja Paryż Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 5 1 1, 2 fr. B2
Francja Paryż Sorbonne University 10 2 1, 2, 3 ang. B2,
fr. C1
Francja Paryż Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 6 1 2, 3 fr. B1
Francja Montpellier Université Paul Valéry (Montpellier III) 10 1 1, 2, 3 ang. B1,
fr. B1
Hiszpania Burgos Universidad de Burgos 10 2 1 ang. B1,
hiszp. B1
Hiszpania Walencja Universidad de Valencia 5 1 1 hisz. B2
Holandia Utrecht Universiteit Utrecht 6 1 1, 2, 3 ang. B2,
niderl. B1
Niemcy Berlin Freie Universität Berlin 10 2 1, 2, 3

 

niem. B1
Niemcy Berlin Humboldt-Universität zu Berlin 20 2 1, 2, 3 ang. B2,
niem. B2
Niemcy Heidelberg Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 20 4 1, 2 ang. B2,
niem. B1
Niemcy Monachium Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen 10 2 1, 2, 3 ang. B2,
niem. B2
Niemcy Fryburg Bryzgowijski (Freiburg am Bresgau) Albert Ludwigs Universität Freiburg 6 1 1, 2, 3 ang. B1,
niem. B1
Niemcy Getynga Georg-August Universität Göttingen 10 2 1, 2, 3 ang. B1,
niem. B1
Niemcy Konstancja Universität Konstanz 24 4 1, 2, 3 ang. B2,
niem. B2
Niemcy Münster Westfälische Wilhelms-Universität Münster 5 1 1, 2 ang. B1,
niem. B1
Słowenia Lubljana Univerza v Ljubljani 5 1 1, 2, 3 ang. B2,
słow. B2
Szwajcaria Genewa Université de Geneve 5 1 1, 2 ang. B2,
fr. B2
Szwecja Lund Lunds Universitet 20 2 1, 2 ang. B2,
szw. C1
Włochy Bolonia Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna 10 2 1, 2 ang. B2,
wł. A2
Włochy Mediolan Universita degli studi di Milano 10 2 1, 2, 3 ang. B2,
wł. B2
Włochy Padwa Universita degli Studi di Padova 12 2 1, 2 ang. B2
Wielka

Brytania

Belfast The Queen’s University Belfast 10 2 1 ang. B2
Wielka Brytania Edynburg The University of Edinburgh 20 2 1, 3 ang. B2
Wielka Brytania Londyn University College London 10 2 1 ang. B2

250 euro/miesiąc: dodatkowe wsparcie (socjalne, niepełnosprawność, status uchodźcy).

 

RYCZAŁT NA POKRYCIE KOSZTÓW PODRÓŻY

Studentowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym i od wyboru środka transportu. Pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony. Do obliczenia odległości BWZ będzie stosować kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Studentowi podróżującemu standardowym środkiem transportu będzie przyznany dodatkowy ryczałt na maksymalnie 2 dni na podróż (w obie strony), o ile podróż odbywa się w inne dni, niż początek i koniec okresu studiowania. Studentowi podróżującemu zrównoważonym (niskoemisyjnym) środkiem transportu będzie przyznany ryczałt na koszty utrzymania podczas podróży maksymalnie do 6 dodatkowych dni (w obie strony) w zależności od udokumentowanej liczby dni podróży i zgodnie z poniższymi widełkami:

10- 499 km ryczałt maks. do 2 dni podróży;
500 -2999 km ryczałt maks. do 4 dni podróży;
3000-3999 km ryczałt maks. do 6 dni podróży.

 UWAGA: Podróż zrównoważonym (niskoemisyjnym) środkiem transportu musi odbyć się w obie strony.

 

Erasmus+ – informacje ogólnouniwersyteckie

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnouniwersyteckimi zasadami kwalifikacji na studia w ramach programu Erasmus+

Kontakt

Pełnomocnik dziekana ds. mobilności studenckiej w programie Erasmus+: dr Jerzy Szafranowski, e-mail (j.szafranowski@uw.edu.pl).