We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o następujące urlopy/zwolnienia:

 • urlop wypoczynkowy
 • urlop wypoczynkowy „na żądanie” (czyli 4 dni z puli urlopu wypoczynkowego)
 • urlop okolicznościowy
 • zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w dniach lub godzinach)

Od 1 września 2023 r. na portalu SAP FIORI uruchomiono dodatkowo elektroniczne wnioskowanie o:

 • okazjonalną pracę zdalną (24 dni w roku, płatne)
 • urlop opiekuńczy (5 dni w roku, nie przysługuje za te dni wynagrodzenie)
 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (2 dni lub 16 godzin, z powodu nieprzewidzianych, losowych zdarzeń w tym związanych z pilnymi sprawami rodzinnymi, sprawami spowodowanymi chorobą, których pracownik nie był w stanie przewidzieć, a które spowodowały brak możliwości dotarcia do miejsca pracy, płatne 50%)

Wnioski należy składać na stronie: fiori.sap.uw.edu.pl (po zalogowaniu się w uniwersyteckiej sieci lub przez VPN / token).
Złożone przez pracownika i zaakceptowane przez przełożonych elektroniczne wnioski urlopowe będą zapisywane w SAP w kartotece Nieobecności.

Pełna instrukcja

 

WNIOSKI DO POBRANIA
 1. Podanie o urlop wypoczynkowy (kadra naukowa) – Word / PDF
 2. Podanie o urlop wypoczynkowy (administracja i obsługa) – Word / PDF
 3. Podanie o okazjonalna pracę zdalną / Word / PDF
 4. Podanie o płatny urlop naukowy (konferencje, staże, kwerendy itp.) – Word  / PDF