We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Historia Wydziału

Historia IH / WH Poczet dyrektorów
Instytutu Historycznego
i Wydziału Historii

Polecamy dwie publikacje związane z historią Instytutu Historycznego/Wydziału Historii

Historia na Uniwersytecie Warszawskim
Materiały konferencji naukowej z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa, 21 października 2010 r. / red. Maria Koczerska przy współpracy Joanny Adamczyk
History at the University of Warsaw / Materials from the scientific conference held to celebrate the 80th anniversary of the Institute of History at the University of Warsaw, October 21, 2010, Warsaw / Edited by Maria Koczerska, in cooperation with Joanna AdamczykWydawnictwo Neriton, Warszawa 2012 / ISBN 978-83-7543-226-8
Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930-2010
Słownik biograficzny / red. Szymon Brzeziński, Krzysztof FudalejWydawnictwo Neriton, Warszawa 2012 / ISBN 978-83-7543-242-8Prezentowane kompendium biograficzne jest pierwszym zestawieniem wszystkich pracowników naukowych Instytutu Historycznego UW, obejmującym całą dotychczasową osiemdziesięcioletnią historię Instytutu. Gromadzi zwięzłe biogramy przeszło 300 osób, które swoją pracą naukową i dydaktyczną tworzyły dzieje IH UW. Hasła uzupełnia rozbudowana bibliografia. Niniejsza praca będzie z pewnością pomocą dla badaczy dziejów Instytutu, Uniwersytetu i polskiej historiografii.