We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zdjęcia użyte na stronie są autorstwa Mirosława Kaźmierczaka, o ile nie zaznaczono inaczej.

Logo, typografia, kolorystyka

1. LOGO WYDZIAŁU HISTORII

Logo Wydziału Historii jako znak towarowy jest prawnie chronione. Pracownicy Wydziału Historii, reprezentujący Wydział w różnych działaniach naukowych, mają prawo użycia logo wyłącznie po akceptacji dziekana Wydziału.

Doktoranci i studenci (także koła naukowe) w przypadku chęci użycia logo WH każdorazowo zobowiązani są do mailowego wystąpienia o zgodę do Dziekana Wydziału Historii  za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego. Opiekun odpowiada wówczas za prawidłowość dalszego użycia logo WH.

 

Zestaw logotypów w układzie poziomym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów w układzie pionowym z pełnym podpisem
  Zestaw logotypów w układzie poziomym
  Zestaw logotypów w układzie pionowym
   Zestaw logotypów EN w układzie poziomym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów EN w układzie pionowym z pełnym podpisem
Zestaw logotypów EN w układzie poziomym
Zestaw logotypów EN w układzie pionowym

Logo Uniwersytetu Warszawskiego można pobrać stąd.


2. TYPOGRAFIA

Podstawowym krojem pisma w identyfikacji wizualnej Wydziału Historii jest font Roboto we wszystkich dostępnych odmianach kroju.

POBIERZ FONT ROBOTO
Aby zainstalować font na komputerze, należy pobrać powyższy plik, wypakować do jednego folderu, a następnie zaznaczyć wszystkie wypakowane pliki, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie “zainstaluj”.


3. KOLORYSTYKA

Podstawowa paleta kolorystyczna wydziałowych materiałów promocyjnych. Kolory zostały określone w podstawowych systemach kolorystycznych, stosowanych w poligrafii: Pantone Matching System® oraz CMYK, natomiast w multimediach i w internecie – RGB oraz HEX.

PANTONE: 295C
CMYK: 100/63/0/67
HEX: # 2a3755
RGB: 42/55/85
PANTONE: 1655C
CMYK: 0/77/100/0
HEX: # e95229
RGB: 233/82/41

 

Papiery firmowe

Stopka do e-maila

Szczegółowa instrukcja przygotowania stopki:

Grafiki do użycia (kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako…):

Zachęcamy do umieszczenia na końcu stopki apelu:

*** Nie drukuj, proszę, jeśli nie musisz ***

 

Szczegółowe wymagania odnośnie podpisu poczty elektronicznej (stopki e-mailowej) reguluje Zarządzenie Rektora UW nr 1 z 2017 r. z późniejszymi zmianami Księga Identyfikacji Wizualnej (s. 33).

 


Szablon PEŁNEJ stopki w wersji polskiej i angielskiej:

Imię i nazwisko
Stanowisko (opcjonalnie)

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ HISTORII
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszaw

tel. 00 000 00 00
email@uw.edu.pl
www.historia.uw.edu.pl


Full name
Position (optional)

UNIVERSITY OF WARSAW
FACULTY OF HISTORY
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland

tel. 00 000 00 00
email@uw.edu.pl
www.historia.uw.edu.pl