We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Najbliższe konferencje (współ)organizowane przez Wydział Historii

 • 12-13 września 2024 / XVII sympozjum “Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo“ / link
 • 24-25 września 2024 / VIII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków “Educare necesse est… Życie codzienne w dokumencie, historiografii i dydaktyce od średniowiecza do końca XX wieku” / link
 • 26–27 września 2024 / Konferencja “Pola chwały” zatytułowana In hoc signo vinces…Wojna a religijność i świat nadprzyrodzony na przestrzeni wieków / link
 • 13-15 listopada 2024 r, / Dane i język. Perspektywy badań w cyfrowych edycjach źródeł historycznych / link
 • 15-17 września 2025 r. / “Histories of Violence in Central and Eastern Europe. A Comparative Perspective” / link

Konferencje zakończone

 • 20-21 czerwca 2024 r. / Konferencja edytorów źródeł historycznych “1863 rok – edycje źródeł od XIX do XXI w.” / link
 • 17-18 czerwca 2024 / VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku. Emocje i zmysły w perspektywie historycznej: źródła, metody, interpretacje link
 • 10-12 czerwca 2024 r. / Zjazd naukowy PTSŻ “Żydowskie peregrynacje, wojaże i turystyka” / link
 • 22-23 kwietnia 2024 r. / “Pogranicza. Tygiel kultur czy beczka prochu?” – konferencja studencka / link
 • 11-12 kwietnia 2024 r. / Stosunki polsko-ukraińskie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: konteksty historyczne i współczesne / link
 • 11-13 grudnia 2023 / Studencka konferencja “Kobiety i codzienność” / link
 • 30 listopada – 1 grudnia 2023 / “Stonecutters and Mosaicists at Work: Identifying Craftspeople and Their Workshops Through the Lens of Epigraphy” / link
 • 16–17 listopada 2023 / Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyszłość i problemy edycji źródeł do historii XX wieku” / link
 • 9 listopada 2023  / “Wolna elekcja – źrenica wolności czy decydujący błąd?” / link
 • 6-7 listopada 2023 / Studencko-doktorancka konferencja “Żydzi i ich nieżydowskie otoczenie” / link
 • 19-20 października 2023 / V Międzynarodowa Konferencja “Jagiellonowie i ich świat. Bogactwo i ubóstwo Jagiellonów” / link
 • 15-16 września 2023 r. / XVI Forum Historyków Wojskowości. Polscy historycy wojskowości XIX i XX wieku” / link
 • 19-20 września 2023 r. / VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. Temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku” / link
 • 21-23 września 2023 r. / “Pola chwały” The History of War and Environmental History – Interconnections and Entanglements / Niepołomice / link
 • 26-28 czerwca 2023 r. / The multi-confessionalism of Central Europe under the reign of Stefan Bathory / link
 • 18-20 maja 2023 r. / „Szpitale w czasach kryzysu” („Hospitals in times of crisis”) /  link
 • 24-26 maja 2023 r. / “Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka” – Ogólnopolska Konferencja Historii Miejskiej / link
 • 16-17 czerwca 2023 r. / VI konferencja historyków XIX wieku / link
 • 22-23 marca 2023 r. / warsztaty z projektu ELITES “Beyond the Centres of Power. Rulers’ Negotiation of Power, Legitimacy and Communication with the Peripheries of their Realms (Central Europe and Scandinavia, 900–1350)” / link
 • 23-25 lutego 2023 r. / “Kobiety i Literatura” / link
 • 31 stycznia 2023 r. / „Nowa perspektywa – ukraińska edukacja historyczna” / link
 • 19-21 stycznia 2023 r. / „Global Easts: Entangled Histories and Memories” / link
 • 2-3 grudnia 2022 r. / Two Early Modern Global Networks in Asia. The Society of Jesus and the Dutch East India Company / link
 • 7-8 grudnia 2022 r. / hybrydowo w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku / “Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet” / link
 • 22-23 listopada 2022 r. / Getto ławkowe . Struktury wykluczenia na uczelniach międzywojennej Polski w kontekście środkowoeuropejskim / link
 • 28-30 września 2022 r. , Kraków / VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich “Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich” / link
 • 30 września-1 października 2022 r., / Transforming State Socialism in East-Central Europe. Historical Sociology of the Long Change / link
 • 21-22 września 2022 r. / VI Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” / link
 • 22-24 września 2022 r., Niepołomice / „Pola chwały. Wojna emocji. Historia emocji a studia nad wojną” /  link
 • 21-22 czerwca 2022 r. / V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku / link
 • 22-24 czerwca 2022 r. / „Po co nam niepodległość?” / link
 • 23-24 czerwca 2022 r. / Szkoły uczuć. Płeć w historycznych procesach kształtowania emocji / link
 • 23-24 czerwca 2022 r. / History and Literature: Methods, Theories, Fields  / link
 • 6 czerwca 2022 r. / Konferencja „Azerbaijan – Poland” / link
 • 2-3 czerwca 2022 r. / “Życie codzienne w 19 wieku – problemy, wyzwania, przemiany” / link
 • 9-13 maja 2022 r. / 27. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów / link
 • 12-14 maja 2022 r. / online / Miasto (nie)idealne. Spełnione i niespełnione wizje / pl
 • 23-25 marca 2022 r. / Quis est homo? Hierarchie wartości i formy tożsamości od starożytności do współczesności / link
 • 24-25 lutego 2022 r. / Krajobraz po burzy. Kryzysy społeczne i ich przezwyciężanie w XX wieku / pl
 • 8-9 listopada 2021 r. / konferencja “The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central Europe and Scandinavia until 1300” / program / więcej
 • 21-23 października 2021 r. / konferencja “Jagiellonowie i ich świat”, temat obrad: “Konflikty Jagiellonów”/ Muzeum Zamek w Oświęcimiu / więcej
 • 7-8 października 2021 r. / Workshop: Contact Zones in the Eastern Mediterranean. Province Yehud and its neighbours in the intercultural contexts: places, middlemen, transcultural contacts ca. 500–200 BCE / program
 • 23-25 września 2021 r. / Konferencja “Sytuacja: okupacja. Normy społeczne, doświadczenia i reprezentacje kulturowe okupacji wojskowych na przestrzeni dziejów” / szczegóły
 • 23 września 2021 r. / Seminarium im. prof. Anny Żarnowskiej “Miasto i miejskość w XIX i XX wieku – aspekty społeczno-kulturowe”/ szczegóły
 • 23-24 września 2021 r. / XIV Sympozjum Naukowe „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo” / szczegóły, program
 • 27 września 2021 r. / Forum Młodych Badaczy Historii Miast „Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym” / program
 • 15-16 kwietnia 2021 r. /onlineOgólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Elity a władza”
 • 26-28 kwietnia 2021 r. / Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze / szczegóły
 • 30 kwietnia 2021 r. / Studenckie Koło Naukowe Historyków UW oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ zapraszają na konferencję studencko-doktorancką „Sztuka i życie dworskie w epoce nowożytnej” / program / link do spotkania
 • 14-15 maja 2021 r. / Pamięć o epoce napoleońskiej dawniej i dziś. Konferencja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Napoleona Bonaparte (1821-2021) / szczegóły
 • 21 maja 2021 r. / International Conference „Epiphanies of the saints in late-antique literature” / szczegóły
 • 21-22 maja 2021 r. / XVI Studencka Konferencja Starożytnicza „Ave atque vale. Powitania i rozstania w starożytności” / szczegóły
 • 10-11 czerwca 2021 r. / Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX-XXI w. / szczegóły
 • 17-19 czerwca 2021 r. / Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.) – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku / W celu uzyskania dostępu do obrad należy napisać na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com / program konferencji
 • 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. / V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn” / program / link do spotkania