We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogłoszenia i informacje

 

 • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warszawskim podjął decyzję o jednorazowej wypłacie świadczenia socjalnego – bezzwrotnej pomocy w związku ze szczególnymi warunkami ekonomicznymi w roku 2022 więcej

 

 • W związku z przedłużeniem przez Prezesa Rady Ministrów RP terminów obowiązywania alertów BRAVO (2. stopień) oraz CHARLIE-CRP (3. stopień) zwracamy się do Państwa z prośbą o wzmożoną czujność i informowanie o wszelkich nietypowych zachowaniach, działaniach, porzuconych na Wydziale paczkach, bagażach. Osobą do kontaktu w tego typu sprawach jest p. Leszek Nowak (tel. 22 55 20 540). Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z Broszurą Prewencji Terrorystycznej

 

Pracownicy wnioskujący o granty

 • Otwarte konkursy –>
 • Informacje dla wnioskujących o granty –>
 • Sekcja badań naukowych –>
 • Zasady wnioskowania o mikrogranty –>

Mikrogranty

 • Zasady wnioskowania o mikrogranty –>

Pracownicy realizujący projekty

 • Umowy cywilno-prawne –>
 • Podróże służbowe –>
 • Opłaty konferencyjne –>
 • Zakupy –>
 • Raportowanie –>
 • Przyjazdy gości –>
 • Zatrudnienia i wynagrodzenia w projektach –>
 • Publikacje w projektach badawczych NCN –>
 • Tłumaczenia i korekty –>
 • Stypendia w projektach naukowych –>
 • Wzory podań –>
 • Sekcja badań naukowych –>

Rozwój pracownika, szkolenia, kursy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do pracowników UW – w tym nauczycieli akademickich.
Na stronie znajdą Państwo wszelkie regulacje i kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników –>


Erasmus+ pracowników

Informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Wyjazdy dla pracowników akademickich

to przede wszystkim doświadczenie dydaktyczne, realizowane na podstawie zawartych umów.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mogą wyjeżdżać na szkolenia, które powinny wyszukać wg własnych potrzeb i planów kariery. Wymaganiem zasadniczym jest znajomość języka obcego, umożliwiająca uczestniczenie w szkoleniu. Standardowo odpowiada to poziomowi B2.

 • Informacja o procedurze organizacji wyjazdów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Informacja na stronie BWZ o szkoleniach dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA)

Wydziałowy koordynator programu Erasmus: dr Igor Chabrowski
Kontakty w Biurze Współpracy z Zagranicą 

Kalendarz akademicki i dni wolne od pracy

 • Rok akademicki 2022/2023 – kalendarz akademicki
 • 2023 r. – dni wolne od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

 

Wniosek urlopowy

Przykładowy wniosek urlopowy do uzupełnienia / link