We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogłoszenia i informacje

 • Zachęcamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi trybu wyboru kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. Zasady te reguluje uchwała nr 12 Rady Dydaktycznej WH. Propozycje kandydatów wraz z uzasadnieniem dotyczącym ponadstandardowych  osiągnięć dydaktycznych mogą zgłaszać kierownicy jednostek dydaktycznych, członkowie rady dydaktycznej, organizacje studenckie, samorząd studencki i doktorancki. Zgłoszenia przyjmowane są corocznie do 1 marca na posiedzeniu Rady Dydaktycznej lub mailowo. Po tym terminie następuje procedura weryfikacji zgłoszonych kandydatur. Najpóźniej do 31 maja każdego roku Rada Dydaktyczna w uchwale wskazuje nie więcej niż dwóch kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. Pełna treść uchwały
 • Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o niektóre rodzaje urlopów czytaj więcej
 • Instrukcja wypełniania sylabusów „Sylabus krok po kroku. Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego”
 • Informacja w związku z ogłoszeniem stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP obowiązuje do 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59)

Dofinansowanie badań naukowych

Wyniki konkursów na dofinansowanie działalności badawczej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów:

Pracownicy wnioskujący o granty

 • Informacje dla wnioskujących o granty –>
 • Zasady wnioskowania o mikrogranty –>

Pracownicy realizujący projekty

 • Umowy cywilno-prawne –>
 • Podróże służbowe –>
 • Opłaty konferencyjne –>
 • Zakupy –>
 • Raportowanie –>
 • Przyjazdy gości –>
 • Zatrudnienia i wynagrodzenia w projektach –>
 • Publikacje w projektach badawczych NCN –>
 • Tłumaczenia i korekty –>
 • Stypendia w projektach naukowych –>
 • Wzory podań –>
 • Sekcja badań naukowych –>

Rozwój pracownika, szkolenia, kursy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do pracowników UW – w tym nauczycieli akademickich.
Na stronie znajdą Państwo wszelkie regulacje i kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników –>


Erasmus+ pracowników

Informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Wyjazdy dla pracowników akademickich

to przede wszystkim doświadczenie dydaktyczne, realizowane na podstawie zawartych umów.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mogą wyjeżdżać na szkolenia, które powinny wyszukać wg własnych potrzeb i planów kariery. Wymaganiem zasadniczym jest znajomość języka obcego, umożliwiająca uczestniczenie w szkoleniu. Standardowo odpowiada to poziomowi B2.

 • Informacja o procedurze organizacji wyjazdów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Informacja na stronie BWZ o szkoleniach dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA)

Wydziałowy koordynator programu Erasmus: dr Igor Chabrowski
Kontakty w Biurze Współpracy z Zagranicą 

Kalendarz akademicki i dni wolne od pracy

 

 

 

Urlopy

Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o następujące urlopy/zwolnienia:

 • urlop wypoczynkowy
 • urlop wypoczynkowy „na żądanie” (czyli 4 dni z puli urlopu wypoczynkowego)
 • urlop okolicznościowy
 • zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w dniach lub godzinach)

Od 1 września 2023 r. na portalu SAP FIORI uruchomiono dodatkowo elektroniczne wnioskowanie o:

 • okazjonalną pracę zdalną (24 dni w roku, płatne)
 • urlop opiekuńczy (5 dni w roku, nie przysługuje za te dni wynagrodzenie)
 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (2 dni lub 16 godzin, z powodu nieprzewidzianych, losowych zdarzeń w tym związanych z pilnymi sprawami rodzinnymi, sprawami spowodowanymi chorobą, których pracownik nie był w stanie przewidzieć, a które spowodowały brak możliwości dotarcia do miejsca pracy, płatne 50%)

Wnioski należy składać na stronie: fiori.sap.uw.edu.pl (po zalogowaniu się w uniwersyteckiej sieci lub przez VPN / token).
Złożone przez pracownika i zaakceptowane przez przełożonych elektroniczne wnioski urlopowe będą zapisywane w SAP w kartotece Nieobecności.

Pełna instrukcja

 

WNIOSKI DO POBRANIA
 1. Podanie o urlop wypoczynkowy (kadra naukowa) – Word / PDF
 2. Podanie o urlop wypoczynkowy (administracja i obsługa) – Word / PDF
 3. Podanie o okazjonalna pracę zdalną / Word / PDF
 4. Podanie o płatny urlop naukowy Word  / PDF
 5. Podanie o płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia kwerendy Word PDF