We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

O bibliotece

Godziny otwarcia biblioteki i lektorium Wydziału Historii w roku akademickim:
  • Biblioteka: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 19.45, soboty (wyłącznie zjazdowe) w godz. 10.00 – 16.00 (magazyny do godz. 14.30)*;
  • Lektorium: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 19.45 (magazyn do godz. 18.00), soboty (wyłącznie zjazdowe) w godz. 10.00 – 16.00 (magazyny do godz. 14.30)

Soboty zjazdowe w roku akademickim 2023/2024:

Semestr zimowy
7 października 2023
21 października 2023
4 listopada 2023
18 listopada 2023
2 grudnia 2023
16 grudnia 2023
13 stycznia 2024
27 stycznia 2024
Semestr letni
24 lutego 2024
9 marca 2024
23 marca 2024
6 kwietnia 2024
20 kwietnia 2024
18 maja 2024
8 czerwca 2024

  • Aktualne informacje i zasady funkcjonowania biblioteki zamieszczamy na Facebooku i Twitterze.

Biblioteka Wydziału Historii (poprzednio Instytutu Historycznego)  formalnie powołana została w 1930 r. Jej początki sięgają jednak r. 1915, kiedy to 15 listopada inaugurowano odrodzony polski Uniwersytet Warszawski i otwarto w nim (w znacznej mierze za sprawą Marcelego Handelsmana, późniejszego pierwszego dyrektora IH), Seminarium Historyczne. Prowadziło ono studia w ramach pięciu kierunków (od r. 1919 katedr). W 1916 r. ich wspólny księgozbiór uformowany głównie z dwóch dawnych kolekcji rosyjskich (bogatych w zachodnioeuropejskie wydawnictwa źródłowe): zbioru Wyższych Kursów Żeńskich i Seminarium Historyczno-Filozoficznego Cesarskiego Uniwersytetu, a także z dubletów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dubletów ofiarowanych przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie liczył 929 woluminów.

Do czasu powołania IH w r. 1930 księgozbiór powiększył się do liczby 6865 woluminów, a przed wybuchem II wojny światowej wzrósł jeszcze niemal dwukrotnie, do ok. 12 tysięcy tomów. Jednakże pożoga wojenna pochłonęła połowę tego zasobu. Jego powojenną rekonstrukcję umożliwiło zakupienie szczęśliwie ocalałej biblioteki twórcy IH prof. Marcelego Handelsmana (zmarłego w niemieckim obozie koncentracyjnym w marcu 1945) oraz przejęcie części księgozbioru prof. Oskara Haleckiego.

W 1950 r. Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków przekazała Bibliotece znaczny zbiór fotokopii dokumentów. W rok później obudowywany księgozbiór liczył już 40 tys. pozycji. W trudnych latach izolacji Polski od świata Zachodu wiele wydawnictw książkowych i czasopism trafiło do zbiorów Biblioteki jako dary zaprzyjaźnionych uczonych i instytucji zagranicznych.

W latach dziewięćdziesiątych cenny zbiór przekazany został Bibliotece przez Instytut Historyczny im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. W ostatnim dwudziestoleciu Biblioteka wzbogaciła się też o znakomite księgozbiory ze spuścizn profesorów Mariana Małowista, Izy Bieżuńskiej-Małowist, Benedykta Zientary, Aleksandra Gieysztora i Antoniego Mączaka.

W najbliższym czasie obok potrzeb wynikających z bieżącego uzupełniania i opracowywania zbiorów, a także niezbędnego powiększenia przestrzeni magazynowej pilną koniecznością stanie się kompleksowa konserwacja introligatorska, odkwaszenie, jak również częściowa digitalizacja najcenniejszych, rzadkich wydawnictw z pierwszej połowy XIX w i XX w. Kierownikiem BIH w latach 1947-1972 była dr Alina Drozdowicz, następnie od 1972 r. przez 30 lat mgr Halina Michalak. W 2002 r. kierownictwo biblioteki objął mgr Tomasz Morawski. Od 2013 r. kierownikiem jest mgr Ewa Szutkowska.

Katalogi komputeryzowane są w systemie VTLS.
opracował M. A. Janicki

Pobierz ulotkę o Bibliotece

 

Regulamin biblioteki, zarządzenia biblioteczne

  1. Regulamin Biblioteki Wydziału Historii UW
  2. Decyzja dziekana Wydziału Historii UW w sprawie ograniczenia dostępu do części zbiorów biblioteki Wydziału Historii

Katalog

Katalog komputerowy

Prezentacja o katalogach, czyli jak szukać (PDF)

Jeśli danej pozycji nie ma w katalogu komputerowym, sprawdź w katalogach tradycyjnych, w zależności od daty wydania:

  • książki wydane do 1972 r. szukaj w katalogu klamrowym (czytelnia)
  • książki wydane w latach 1972 – 2001 szukaj w katalogu szufladkowym (hol główny)

Schemat działów biblioteki Wydziału Historii UW

Sygnatura / Dział
Ia. / Bibliografie
Ib. / Biografie i encyklopedie
Ic. / Metodologia i historiografia
Id. / Podręczniki dziejów narodowych i powszechnych
If. / Słowniki
IIa. / Archeologia
IIb. / Etnologia
IIc. / Antropologia
IId. / Socjologia
IIf. / Numizmatyka
IIg. / Paleografia
IIh. / Dyplomatyka
IIi. / Chronologia
IIk. / Sfragistyka
IIL. / Heraldyka
IIm. / Genealogia
IIo. / Nauka o medalach i odznaczeniach
IIp. / Archiwistyka
IIr. / Onomastyka i toponomastyka
IIs. / Kartografia
IIt. / Geografia historyczna
IIu. / Metrologia
IIw. / Varsaviana
IIx. / Demografia i statystyka
IIz. / Historia regionalna i lokalna
III. / Czasopisma
IV. / Księgi pamiątkowe
V. / Pamiętniki Zjazdów
VIa. / Historia starożytna (opracowania)
VIb. / Historia starożytna (źródła)
VIIa. / Historia średniowieczna Polski (opracowania)
VIIb. / Historia średniowieczna Polski (źródła)
VIIIa. / Historia średniowieczna powszechna (opracowania)
VIIIb. / Historia średniowieczna (źródła)
XIa. / Dzieje nowożytne Polski (opracowania)
XIb. / Dzieje nowożytne Polski (źródła)
XIIa. / Dzieje nowożytne powszechne (opracowania)
XIIb. / Dzieje nowożytne powszechne (źródła)
XIIIa. / Dzieje najnowsze Polski (opracowania)
XIIIb. / Dzieje najnowsze Polski (źródła)
XIVa. / Dzieje najnowsze powszechne (opracowania)
XIVb. / Dzieje najnowsze powszechne (źródła)
XV. / Politologia
XVIa. / Dzieje gospodarczo-społeczne (opracowania)
XVIb. / Dzieje gospodarczo-społeczne (źródła)
XVIIa. / Dzieje ustroju i prawa (opracowania)
XVIIb. / Dzieje ustroju i prawa (źródła)
XVIIIa. / Dzieje kościoła i wierzeń (opracowania)
XVIIIb. / Dzieje kościoła i wierzeń (źródła)
XIXa. / Dzieje kultury (ogólne)
XIXb. / Dzieje filozofii i prądów umysłowych
XIXc. / Historia sztuki
XIXd. / Dzieje szkolnictwa i nauki
XIXf. / Dzieje obyczajów
XIXg. / Bibliologia
XIXh. / Dzieje literatury
XXa. / Dzieje wojen i wojskowości (opracowania)
XXb. / Dzieje wojen i wojskowości (źródła)
XXIa. / Historia Żydów, Holocaust (opracowania)
XXIb. / Historia Żydów, Holocaust (źródła)
XXIc. / Literatura żydowska
XXIIa. / Judaistyka, biblistyka (opracowania)
XXIIb. / Judaistyka, biblistyka (źródła)
KM. / Komiksy

ZBIORY SPECJALNE
M.I / Mapy ścienne
M.II / Atlasy
M.III / Mapy arkuszowe
CD / Zbiory elektroniczne
Fot.1-2000 / Fotokopie
Fot.I,II,III,IV,V / Fotokopie paleograficzne
IIg.200,201,201 / Tablice paleograficzne
Mkf / Mikrofilmy
Prz.1 … / Przeźrocza


Przydatne linki:

Program SON

 

Retrokonwersja zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych,
realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – SONB/SP/549241/2022

Dofinansowanie: 248 899,20 zł
Całkowita wartość zadania: 277 975,20 zł

 

Celem projektu jest udostępnienie online informacji bibliograficznej o 24 000 woluminach czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz o 9000 woluminach wydawnictw zwartych Biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Informacja zostanie opublikowana w Katalogu Lokalnym bibliotek UW oraz w Narodowym Uniwersalnym Katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT, a za jego pośrednictwem trafi do międzynarodowego katalogu WorldCat.

Chmura Biblioteki WH - materiały do pobrania

Link do chmury biblioteki Wydziału Historii UW
Kontakt: e.urban@uw.edu.pl

 

Kontakt

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego im. Marcelego Handelsmana
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
II piętro

Kontakt: tel. 22 552 04 11; e-mail: biblioteka.wh@uw.edu.pl; zamowienie.wh@uw.edu.pl


Godziny otwarcia biblioteki i lektorium Wydziału Historii w roku akademickim:
  • biblioteka: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 19.45, soboty (wyłącznie zjazdowe) w godz. 10.00 – 16.00 (magazyny do godz. 14.30)*;
  • lektorium: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 19.45 (magazyn do godz. 18.00), soboty (wyłącznie zjazdowe) w godz. 10.00 – 16.00 (magazyny do godz. 14.30)

 

 


Kierownik Biblioteki

  mgr Ewa Szutkowska
e.urban@uw.edu.pl

 


Sekcja Udostępniania Zbiorów


 

Udostępnianie (w tym wypożyczenia międzybiblioteczne)
Osoba do kontaktu: mgr Krystyna Kasztelewicz

k.kasztelewicz@uw.edu.pl
biblioteka.wh@uw.edu.pl

Małgorzata Redlicka
m.redlicka@uw.edu.pl
mgr Andrzej Tyszkiewicz
dr Mariia Kulinich
m.kulinich@uw.edu.pl

 

 

Sekcja Opracowania Zbiorów

Opracowanie bibliograficzne zbiorów, wprowadzanie i aktualizacja danych bibliograficznych w systemie PBN/POL-on, SEDN
mgr Anna Wawrzyńska
anna_wawrzynska@uw.edu.pl
Opracowanie bibliograficzne zbiorów, wprowadzanie i aktualizacja danych bibliograficznych w systemie PBN/POL-on, SEDN
mgr Katarzyna Wiśniewska
wisniewska.ka@uw.edu.pl

Sekcja Gromadzenia Zbiorów

Kupno, wymiana międzybiblioteczna, dary (wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne)
mgr Ewa Szutkowska
e.urban@uw.edu.pl

 


Sekcja Wydawnictw Ciągłych

Kupno, prenumerata, wymiana międzybiblioteczna, dary
Beata Gołębiewska
b.golebiewska@uw.edu.pl

 


Sekcja Zbiorów Specjalnych

Agnieszka Mańkowska
a.k.mankowska@uw.edu.pl

 


 

Galeria