We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Akme. Studia historica

Strona www

Serię redaguje prof. Ryszard Kulesza.
W październiku 2008 roku ukazał się pierwszy zeszyt serii „Akme. Studia historica”. Opublikowano w nim przekład “Lakedaimonion Politeia” Ksenofonta.

W serii ukazały się do chwili obecnej:

 1. Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, pod kier. Ryszarda Kuleszy, Warszawa 2008;
 2. Ryszard Kulesza, “With the shield or upon it” : military death and cowardice in Sparta, Warszawa 2008;
 3. Marek Stępień, From the history of state system in Mesopotamia : the kingdom of the Third Dynasty of Ur, Warszawa 2009;
 4. Jacek Rzepka, The Aetolian elite warriors and fifth-century roots of Hellenistic Confederacy, Warszawa 2009;
 5. Historia starożytna w Polsce : informator, red. Ryszard Kulesza, Marek Stępień., Warszawa 2009;
 6. D. Musiał, Postumius’ speech of Livy and Bacchanalian Affair, Warszawa 2009;
 7. L. Mrozewicz, Roman Empire during the reign of the Flavians : principal trends of development and threats, Warszawa 2010;
 8. Mirosław Nagielski, The decline of the traditional polish warfare : in the period of the Great Northern War, Warszawa 2010;
 9. T. Mojsik, Between tradition and innovation : genealogy, names and the number of the muses, transl. M. Fijak, Warszawa 2011;
 10. R. Matuszewski, Eros and Sophrosyne : morality, social behaviour and paiderastia in 4th-century B.C. Athens, Warszawa 2011;
 11. Andrzej Gillmeister, The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions, Warszawa 2013;
 12. Ksenofont, Agesilaos, przekład pod kierunkiem Ryszarda Kuleszy: Maciej Daszuta [et al.]. – Warszawa 2014.S. Rajewicz, Argos speaks. Relations between Humans and Dogs in Ancient Greece, Warszawa 2015.
 13. Historia starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro, red. Ryszard Kulesza, Warszawa 2016.
 14. Początki narodu rzymskiego (Origo gentis Romanae), O słynnych mężach miasta Rzymu (De viris illustribus urbis Romae), z języka łacińskiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Bartosz Jan Kołoczek, Warszawa 2016.
 15. Studies in Greek History, Ryszard Kulesza, Warszawa 2017.
 16. Nowy adres Wrocław 1946-1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, red. Radość Gansiniec, Krzysztof Królczyk, Warszawa 2020
 17. Sebastian Rajewicz, Schole. Czas wolny w Sparcie epoki klasycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec 2022 (nr 21)

Kontakt: akme.studiahistorica@uw.edu.pl


 

Akme. Źródła starożytne

Status subserii Akme. Studia historica ma osobna seria publikacji prezentujących przekłady starożytnych tekstów źródłowych. Dotychczas ukazały się w tej serii:

1. Brewiaria dziejów rzymskich / z jęz. łac. przeł. Przemysław Nehring i Barbara Bibik; przy współpr. Jolanty Skorackiej oraz Piotra Woźniczki; wstępem i przypisami opatrzył Przemysław Nehring, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.
2. Początki kultu relikwii na Zachodzie / pod red. Roberta Wiśniewskiego; z jęz. łac. przeł. i opatrzyli przypisami: Przemysław Nehring [et al.]; wstępem opatrzył Robert Wiśniewski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.
3. Plutarch, Żywoty równoległe: Kimon, Lukullus i ich porównanie; z jęz. grec. przeł., wstępami i kom. opatrzyli Lech Trzcionkowski i Aleksander Wolicki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
4. M. Terentius Varro, Siedem wzgórz Rzymu = De lingua Latina 5.41-56: tekst, przekład, komentarze; tł. zbior. Benedetto Bravo [et al.]; wstępem i koment. opatrzyli Adam Ziółkowski i Konrad Kokoszkiewicz, Warszawa: Sub Lupa, cop. 2013.
5. Epitome de Caesaribus: o życiu i obyczajach imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza / z języka łacińskiego przełożyła Anna Hryniewiecka; wprowadzeniem i przypisami opatrzył Paweł Janiszewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2015.

Fasciculi Historici Novi

Wydział Historii jest wydawcą serii publikacji zbiorowych zatytułowanej “Fasciculi Historici Novi”.

“Fasciculi Historici Novi” to kontynuacja „Fasciculi Historici”, wydawanego przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1968-1990.
Każdy tom ma charakter monotematyczny i zawiera prace jednego lub kilku autorów. Szczególne znaczenie redakcja przywiązuje do publikacji wyróżniających się prac magisterskich powstałych w Instytucie Historycznym UW.

Instytut wydaje serię “Fasciculi Historici Novi” wraz z wydawnictwem DiG, które prowadzi sprzedaż tytułów.
Dotychczas ukazały się następujące tomy:

 1. Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL.  Studia, Anna Kozłowska, Tadeusz Markiewicz, Justyna Piasecka ; pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Marcina Kuli, Warszawa 1998;
 2.  Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów, pod red. Jana Tyszkiewicza, Warszawa 1998;
 3. Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej, (1386-1506), cz. 1, oprac. Piotr Chojnacki [et al.] ; pod red. Piotra Węcowskiego, Warszawa 1999;
 4. Z biografistyki Polski późnego średniowiecza. Studia, Rafał Jaworski, Piotr Chojnacki, pod red. Marii Koczerskiej, Warszawa 2001;
 5. Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku. Prace ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, pod red. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2002;
 6. Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów, cz. 2, pod red. Jana Tyszkiewicza, Warszawa 2007;
 7. Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, pod red. Marii Koczerskiej, Warszawa 2007;
 8. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2007;
 9. Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku, pod red. Urszuli Augustyniak, Warszawa 2009;
 10. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, pod red. Andrzeja Karpińskiego, Warszawa 2009;
 11. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, pod red. Romana Michałowskiego, Warszawa 2011;
 12. Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji, Katarzyna Gołąbek ; red. Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 2012;
 13. Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, pod red. Agnieszki Bartoszewicz, Warszawa 2013;
 14. Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Rafał Ojrzyński, Warszawa 2014;
 15. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Cz. 2, pod redakcją Andrzeja Karpińskiego, Warszawa 2015.

 

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Prace Instytutu Historycznego UW

Seria wydawnicza publikowana w w koedycji z wydawnictwem Neriton.

Mirosław Nagielski, Druga wojna domowa w Polsce: z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy
Katarzyna Błachowska, Wiele historii jednego państwa : obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku
Barbara Wagner, Strategia wychowawcza w PRL
Pamiętniki o elekcji Augusta II na króla polskiego i o początkach wojny północnej (1696-1702), wyd. U. Kosińska, Warszawa 2017
W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, Warszawa 2014

 

Artur Markowski, Między wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008
Urszula Kosińska, Sondaż czy prowokacja?: sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II, Warszawa 2009.
Anna Czarniecka, Nikt nie słucha mnie za życia… : Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696)
Europejczyk w podróży 1850-1939 / pod red. nauk. Ewy Ihnatowicz i Stefana Ciary
Przemysław Gawron, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581-1646
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930-2010 : słownik biograficzny, red. Szymon Brzeziński, Krzysztof Fudalej
Łukasz Kądziela, Od Konstytucji do Insurekcji : studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791-1794
Alicja Kulecka, Tadeusz Rutkowski, Oczami agenta: środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW “Zyg” – Zygmunta Kolankowskiego
Konrad Bobiatyński, W walce o hegemonię : rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674
Andrzej Adam Majewski, Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679) marszałek wielki litewski : działalność polityczno-wojskowa
Konrad Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac, wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa

 

Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 roku)

Zamierzeniem serii jest upowszechnianie źródeł do dziejów Żydów na ziemiach polskich wśród badaczy uprawiających studia żydowskie oraz tych, którzy z innych względów zainteresowani są materiałami dotyczącymi historii i kultury Żydów. Istotą serii jest więc publikowanie materiałów w przekładach na język polski. W kręgu zainteresowań komitetu redakcyjnego znajdują się wybory dokumentów administracyjnych, antologie tekstów kultury oraz inne formy i gatunki źródeł powstałe w XIX wieku i okresie międzywojennym. Seria wydawana jest we współpracy z Wydziałem Historii UW oraz pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 1. Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia. (Szkice podróżnicze technika). Polski przemysł włókienniczy. Żydowskie wytwórnie i żydowscy robotnicy. Tom 1, I. Chorosz. Redakcja naukowa Artur Markowski, WUW 2019
 2. Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji. Tom 2, Wybór i opracowanie Alicja Maślak-Maciejewska, WUW 2021
 3. Pogrom domów publicznych w Warszawie, Wybrała i opracowała Aleksandra Jakubczak, WUW 2022